Võõra kujutamine totalitaarse idabloki teadusulmes

Kevadel kaitses magistritööd Anu Varik, töö pealkiri, nagu öeldud, "Võõra kujutamine totalitaarse idabloki teadusulmes". Töö juhendaja oli Jaak Tomberg.