"Algernoni" toimetus on muutunud

 

Pärast täpselt 15 aastat "Algernoni" toimetuses otsustas Juhan Habicht kõrge ea tõttu ameti maha panna. Suur tänu kõige eest!