Juuni 2004

Käesolevas numbris ilmub katkend Frank Herberti peagi eesti keeles ilmuvast romaanist "Düüni lapsed". Berk ja Kriku mõtisklevad kirjanduse ja selle ümber käiva või seda puudutava show üle.

Maikuus laekus toimetusse üks jutt, mille kaalumisega toimetus hetkel tegeleb. Tõenäoliselt ilmub see "Algernoni" järgmises numbris. Lisaks sellele teeb toimetus ettepaneku koostööks reale kirjatuse "Fantaasia" jutuvõistlusel osalenud autoritele, nende ring on aga täpsustamisel.

Kuna «Algernon» on ilma mingite sissetulekuteta võrguajakiri, ei saa me avaldatud kaastöid honoreerida, samuti tasub meeles pidada, et toimetajad teevad ajakirja oma vabast ajast.

Kaastööd palume saata aadressil algernon@obs.ee.

Kõik «Algernonis» ilmunud ja ilmuvad jutud, tõlked ning artiklid on kaitstud Eesti autoriõiguse seaduse ja rahvusvaheliste autorikaitse konventsioonidega.