August 2004

Avaldamiskõlbuliku materjali vähesuse tõttu jääb "Algernoni" septembrinumber välja andmata.

Augustinumbris ilmub viimane lugu kirjastuse "Fantaasia" jutuvõistluselt, Kaimar Paltsi sulest. Sama rubriigi teise jutu autor on Kristjan Sander.

Raul Veede polemiseerib oma artiklis eelmises numbris ilmunud Taivo Risti seisukohtadega.

Berk kommenteerib oma veerus Märt Väljataga 15. juuli "Areenis" ilmunud esseed.

Kriku veerus mõtiskleb autor ulme- ja ajaloolise kirjanduse mitmesuunaliste seoste üle.

Kuna «Algernon» on ilma mingite sissetulekuteta võrguajakiri, ei saa me avaldatud kaastöid honoreerida, samuti tasub meeles pidada, et toimetajad teevad ajakirja oma vabast ajast.

Kaastööd palume saata aadressil algernon@obs.ee.

Kõik «Algernonis» ilmunud ja ilmuvad jutud, tõlked ning artiklid on kaitstud Eesti autoriõiguse seaduse ja rahvusvaheliste autorikaitse konventsioonidega.