August 2009

"Algernoni" detsembrinumber lükkub seoses viirushaiguste rünnakuga edasi teisipäeva, 8. detsembrini.

Käesolev erakorralisel ajal ilmuv number on pühendatud kahele suvisele sündmusele: ulmehuviliste kokkutulekule "Estcon" ja "Mütofesti" jutuvõistlusele.

Võistlusele saadeti 8 juttu, neist otsustati avaldada 7.

Mütojutu võistluse võitja on Kristo Siig looga "Kahel suviharjal". Teist ja kolmandat kohta jäid jagama Kersti Kivirüüt looga "Kadunud poeg" ja Ragnhild Reiner looga "Pime suvi ja rabavarjude vägi".

Esikolmik oli tasemelt küllalt ühtlane: seda tõendab ka ülinapp vahe kolme esimese koha punktides. Lugude paremik vääriks "Algernonis" avaldamist ka tavatingimustes (kuigi just võitjalugu vajaks sel juhul ilmselt suuremat seost ulmega). Võistluse raames otsustati aga avaldada ka ülejäänud punkte saanud lood, mis muidu ei pruugiks avaldamislatti sellisel kujul ületada. Nimelt oli võistluse üheks eesmärgiks oli koguda "Mütofesti" maailmale, Kassinurme kuningriigile, väekat tausta ning selleks sobivad ka need lood igati hästi: sealt saab mitmeid sündmusi, tegelasi ja ideid selle müütilise muinasmaa loomisesse põimida ja seda ka tehakse. Lugusid kasutatakse ka käesoleva aasta "Mütofesti" (www.mytofest.ee) maailma rikastamiseks, mõistagi autoritele viidates. Zhüriilt kõrgema hinde saamiseks jäi neil lugudel siiski mõningal määral vajaka kas stiilist, värskest ideest või (peamiselt) vormist. Näitena võib tuua loo "Kangelased", mis on küll põnevas stiilis ja ehe oma olukirjeldustes, kuid mõjub pigem peatükina suuremast jutustusest kui tervikliku lühijutuna.

Hindamisest: zhürii koosseisus Karen Orlau, Sash Uusjärv, Juhan Habicht ja Maniakkide Tänav hindas lugusid eelkõige nende teemassesobivuse järgi, samuti peeti oluliseks loo terviklikkust, stiili ja muid lugemisväärtust loovaid ja muidu kirjandusele vihjavaid elemente. Iga hindaja andis lugudele iseseisvalt punkte, reastades avaldamiskõlbulike lugude hulgast 5 parimat, andes neile vastavalt 1, 2, 3, 4 ja 6 punkti, kusjuures iga hindaja poolt parimaks looks peetu sai ühe lisapunkti. Lõplik punktitabel selgus zhüriiliikmete punkte kokku liites.

1. "Kahel suviharjal" - Kristo Siig - 15
2.-3. "Kadunud poeg" - Kersti Kivirüüt - 14
2.-3. "Pime suvi ja rabavarjude vägi" - Ragnhild Reiner - 14
4. "Vargus" - Mari Palu - 7
5. "Hiidude maa saaga" - Ed Vecin - 7
6. "Kangelased" - Kristjan Oad - 5
7. "Jumalate aeg" - Ragnar Saare - 2
8. "Mütojutt" - R. - mitte avaldada

Kaastööd palume saata aadressil algernon@obs.ee.

Kõik «Algernonis» ilmunud ja ilmuvad jutud, tõlked, artiklid ning muud materjalid on kaitstud Eesti autoriõiguse seaduse ja rahvusvaheliste autorikaitse konventsioonidega.