September 2006

"Algernon" jätkab kvartaliajakirjana

Kuna viimastel aastatel on kaastööde hulk ja tase järjepanu langenud, ei näe toimetus enam võimalust üritada ajakirja välja anda igakuiselt. Seetõttu jätkab "Algernon" edaspidi kvartaliajakirjana. Ajakiri ilmub iga aasta aprilli, juuli, septembri ja detsembri esimesel nädalalõpul. Selline otsus ei tulnud kergelt, kuid näib olevat praeguses olukorras ainuvõimalik tee.

Septembrinumber on pühendatud ulmehuviliste kokkutulekule Estcon. Lugeja leiab artiklite rubriigist kolm üritusel peetud ettekannet. Piltide eest täname Lii Liini.

Kaastööd palume saata aadressil algernon@obs.ee.

Kõik «Algernonis» ilmunud ja ilmuvad jutud, tõlked ning artiklid on kaitstud Eesti autoriõiguse seaduse ja rahvusvaheliste autorikaitse konventsioonidega.