Detsember 2003

Avaldamiskõlbliku materjali puudumise tõttu jääb "Algernoni" 2004. aasta jaanuarinumber välja andmata.

Head uut aastat!

Detsembrinumber on suurel määral toimetuse päralt: poolte juttude puhul kuulub vähemalt üks autor ajakirja toimetusse. Loo "Ja valgust ja selgust" näol on seejuures tegu perekond Kalda debüüdiga ilukirjanduses.

Esimest korda ilmub literaadi ja õppejõu Berk Vahtra isiklik veerg, milles autor sel kuul küll kriminaal-, mitte ulmezhanri näiteks võttes toob välja mõned kirjastuse "Varrak" ebaõnnestumised tõlkevallas. Ilmselt on tegu zhanrist sõltumatute probleemidega.

Ajakirja toimetusse kuuluvad Ats Miller (alates 2003. a. kevadest peatoimetaja), Juhan Habicht (ilukirjanduslikud kaastööd), Jüri Kallas (uudised), Kristjan Sander (tehniline teostus, ilukirjanduslikud kaastööd ja arvamusveerg), Raul Sulbi, Katariina Täht (ilukirjanduslikud kaastööd) ja Taavi Tuvikene.

Kuna «Algernon» on ilma mingite sissetulekuteta võrguajakiri, ei saa me avaldatud kaastöid honoreerida, samuti tasub meeles pidada, et toimetajad teevad ajakirja oma vabast ajast.

Kaastööd palume saata aadressil algernon@obs.ee.

Kõik «Algernonis» ilmunud ja ilmuvad jutud, tõlked ning artiklid on kaitstud Eesti autoriõiguse seaduse ja rahvusvaheliste autorikaitse konventsioonidega.