Mai 2004

"Algernoni" juuninumber ilmub 6. juunil. Palume viivitusse mõistvalt suhtuda.

"Algernoni" mainumbris on lugejal võimalik tutvust teha eesti autoriga, kellelt pole varem midagi ilmunud ning kes otsustas kaks sahtlipõhja jäänud juttu viimaks avaldada.

Lisaks ilmub mahukas tõlkeintervjuu Eestis seni kaunis tundmatu ulmeautori Storm Constantine'iga ning kaks tõlkejuttu, üks neist S. Constantine'i ja teine intervjuu autori Michael Lohri sulest. Tõlgete eest täname Juhan Habichtit ja Sash Uusjärve.

Kuna «Algernon» on ilma mingite sissetulekuteta võrguajakiri, ei saa me avaldatud kaastöid honoreerida, samuti tasub meeles pidada, et toimetajad teevad ajakirja oma vabast ajast.

Kaastööd palume saata aadressil algernon@obs.ee.

Kõik «Algernonis» ilmunud ja ilmuvad jutud, tõlked ning artiklid on kaitstud Eesti autoriõiguse seaduse ja rahvusvaheliste autorikaitse konventsioonidega.