Aprill 2008

2008. aasta esimeses numbris ilmub kuus algupärast juttu, millest eraldi esiletõstmist väärib Laur Krafti õnnestunud debüüt "Ultima Cthule".

Katkenditega tutvustatakse kaht äsjailmunud romaani - Tamur Kusnetsi "Hundipäikese aega" ning Kaupo Pähkli "Ehatähe rüütlit".

Kordustrükkide rubriigist leiab Urmas Lennuki "Frankensteinimängu", mis ilmub kirjalikul kujul küll esmakordselt, kuid mida juba kolmandat aastat Emajõe Suveteatris edukalt mängitakse.

Silver Sära tuntud headuses tõlkes ilmub Ambrose Bierce'i klassikaline novell.

Artiklite rubriigis ja Kriku veerus vaetakse eri tahkude alt kirjanduslikke arhetüüpe.

Kaastööd palume saata aadressil algernon@obs.ee.

Kõik «Algernonis» ilmunud ja ilmuvad jutud, tõlked, artiklid ning muud materjalid on kaitstud Eesti autoriõiguse seaduse ja rahvusvaheliste autorikaitse konventsioonidega.