Detsember 2008

"Algernoni" 2008. aasta viimases numbris ilmuvad tõlked Rauno Pärnitsalt ning Silver Säralt (vastavalt saksa ning inglise keelest), esimesed peatükid Patrick Rothfussi äsja eesti keeles ilmunud romaanist "Tuule nimi" Juhan Habichti tõlkes, Silver Sära põhjalik ettekanne Estconilt 2008 ning jutt Meelis Friedenthalilt.

Teatavasti jäi "Algernoni" septembrinumber ära seoses tehniliste probleemidega ning kuna uue majutuskoha otsimine ja ülekolimine võttis arvatust omajagu rohkem aega, ilmus ka detsembrinumber päris aasta viimastel tundidel. Praeguseks peaksid kõik eelnimetatud probleemid olema lahendatud. "Algernoni" uus aadress on algernon.zzz.ee. Toimetus avaldab tänu zzz.ee haldajale Ott Köstnerile ja AS-ile Tigma. Juhul, kui siiski ilmneb mingeid anomaaliaid, palun neist teada anda toimetuse aadressil.

Kaastööd palume saata aadressil algernon@obs.ee.

Kõik «Algernonis» ilmunud ja ilmuvad jutud, tõlked, artiklid ning muud materjalid on kaitstud Eesti autoriõiguse seaduse ja rahvusvaheliste autorikaitse konventsioonidega.