Aprill 2011

Käesolevas numbris ilmub kaks juttu debütantidelt: Jüri Andrejevilt ja Rein Kullilt.

Artiklite rubriigist leiab lugeja Silver Sära põhjaliku ülevaate 2010. aasta proosast, millest üsna suur osa on pühendatud ulmele. Taivo Rist mõtiskleb Siim Veskimehe tegelaste suguelu üle.

Seekordse tõlkejutu Steve Stantoni sulest on tõlkinud Juhan Habicht.

Kaastööd palume saata aadressil algernon@obs.ee.

Kõik «Algernonis» ilmunud ja ilmuvad jutud, tõlked, artiklid ning muud materjalid on kaitstud Eesti autoriõiguse seaduse ja rahvusvaheliste autorikaitse konventsioonidega.