Märts 2022

NB! 2022. juuni number ilmub lähipäevil.

 

2022. aasta märtsinumbris ilmub esmatrükina Taivo Risti pikem jutustus "Kultuuridessant", mille tegevus toimub Siim Veskimehe "Lõputu juuni" maailmas: http://www.algernon.ee/node/1226 . Teatavasti külvasid maavälised jõud selles meie maailma üle portaalidega, mis andsid igale riigile või suuremale regioonile võimaluse koloniseerida otseühenduse kaudu mõnd võõrast maailma. "Kultuuridessandi" tegevus toimub "Lõputust juunist" hiljem ning selles intervjueerib ajakirjanike meeskond inimesi Eesti koloonias, mille moodustumisest kirjutas Veskimees. Jutustus on kirjanduslik austusavaldus selle parimas mõttes - aluseks võetakse küll esialgse teose intrigeeriv maailm, kuid sellele luuakse terviklik ja loogiline iseseisev teos, mis samal ajal ei satu esialgsega vastuollu. Nimelt üritab Rist konstrueerida sellise koloonia kultuurielu.

Tõlkeloona ilmub Carsten Schmitti jutt "Wagneri hääl", mis on lühikese aja jooksul juba teine "Algernonis" ilmunud lugu peategelase dialoogist oma küberneetilise abimehega ning isiksuse piiridest: http://www.algernon.ee/node/1227 .

Eraldi väärivad esiletõstmist Olev Toomi tõlkearvustused, millest käesolevas numbris ilmub kolmas, Andy Weiri "Marslase" tõlkest ja toimetamisest: http://www.algernon.ee/node/1228 . Ei tule tihti ette, et keegi viitsib ning jaksab mõne romaani eestindust punkt-punktilt niimoodi lahata ja loodetavasti äratavad need tõlkijate-toimetajate tähelepanu. Eelmised kaks ilmusid 2021. aasta detsembrinumbris (http://www.algernon.ee/node/1218 ja http://www.algernon.ee/node/1219).

Juhtkirja kirjutas seekord Meelis Friedenthal.