Märts 2000

Lisaks kõikvõimalike uudiste vahendamisele oli ajakirja loomise üks põhifunktsioone piiranguteta avaldamisruumi võimaldamine kohalikele autoritele. Jutud ilmuvad saabumise järjekorras (erandiks vast see, et võimaluse korral ei ilmu ühe autori jutud järjestikku)... Elu on näidanud, et juttude ilmumistsükkel kipub keskeltläbi kahekuuliseks venima. Ilmuvad enamvähem kõik jutud, kui miski jutt pole kahe kuu jooksul ilmunud, siis oleks otstarbekas järele küsida, et kas üldse ei ilmu või lihtsalt on ilmumisjärjekord sedapuhku pikem. Keda sellised faktid ei hirmuta ning kes tunneb, et tal mõni jutt on avaldamisküpseks saanud... noh, see võib siis oma jutu aadressil algernon@obs.ee teele saata!

Pisike märkus ajakirja esmakordselt külastavale isikule! Jutte ja autoreid on palju ning tasemed on erinevad. Lugemise alustamiseks (kui igasugune eelinfo puudub) on kaks võimalust:
a) avada autorite lehekülg ning lugeda paarilt-kolmelt viljakamalt autorilt igaühelt üks jutt,
b) avada rubriik Viimased 20 arvustust ning orienteeruda arvustuste järgi.

Sitkust ja jõudu juttude lugemiseks, kannatust uute materjalide ootamiseks ning kirge ja mõistust omaloomingu kirjutamiseks!