Oktoober 2003

"Algernoni" oktoobrinumbris juhib toimetus tähelepanu artiklite rubriigis ilmuvale ülevaatele ajakirjas uue lahendusega koos asetleidnud muutuste kohta.

Ajakirja toimetusse kuuluvad Ats Miller (alates 2003. a. kevades peatoimetaja), Juhan Habicht (ilukirjanduslikud kaastööd), Jüri Kallas, Kristjan Sander (tehniline teostus ja ilukirjanduslikud kaastööd), Raul Sulbi (uudised), Katariina Täht (ilukirjanduslikud kaastööd) ja Taavi Tuvikene.

Kuna «Algernon» on ilma mingite sissetulekuteta võrguajakiri, ei saa me avaldatud kaastöid honoreerida, samuti tasub meeles pidada, et toimetajad teevad ajakirja oma vabast ajast.

Kaastööd palume saata aadressil algernon@obs.ee.

Kõik «Algernonis» ilmunud ja ilmuvad jutud, tõlked ning artiklid on kaitstud Eesti autoriõiguse seaduse ja rahvusvaheliste autorikaitse konventsioonidega.