Detsember 2005

2005. aasta viimases numbris ilmub kaks juttu: Taivo Risti jõuluteemaline pala ning Kristjan Sandri "Linn".

Artiklite veerus tuuakse ära hiljutine küberpungiteemaline vestlus postiloendist "SF2001" toimetatud kujul.

Oma veerus kirjutab Jyrka teadusliku fantastika käekäigust.

Kaastööd palume saata aadressil algernon@obs.ee.

Kõik «Algernonis» ilmunud ja ilmuvad jutud, tõlked ning artiklid on kaitstud Eesti autoriõiguse seaduse ja rahvusvaheliste autorikaitse konventsioonidega.