Üle aasta uues kuues

„Algernoni” eelmise numbri ilmumisest on möödas pool aastat ja nagu vasakpoolsest menüüst näha, pole selles numbris esmatrükke. Mida pole, seda pole, ja see pole vabandus, vaid lihtsalt tõdemus, sest, nagu näha, pole avaldamiskõlblikku materjali kellelgi. Kuid mõelgem positiivselt – 5. aprillil on Fantaasia jutuvõistluse tähtaeg, nii et loodetavasti on kõik head lood sinna saadetud.

Käesolevas numbris ilmub neli tõlget, artikkel ja arvustus. "Algernoni" toimetus on uuenenud ning Karen Orlau asemel kuulub toimetusse nüüd Triinu Meres, kes arvustab käesolevas numbris Robert Kurvitza laineid löövat romaani "Püha ja õudne lõhn".

Lubatagu siin sissejuhatuses ära märkida kaks Eesti ulme jaoks olulist vahepeal toimunud sündmust.

Asutatud on Eesti Kirjanike Liidu ulmesektsioon

Sektsiooni asutamine ei ole iseenesest raske, selleks on vaja kümmet inimest ja Siim Veskimehe eestvedamisel sai see veebruaris ära tehtud. Hetkel kuulub sektsiooni 17 inimest. Kuigi sektsiooni võivad kuuluda ka inimesed väljapoolt EKL-i, on hetkel kõik EKL-i liikmed.

EKL-i ulmesektsiooni mõte on tegelikult üleval olnud mõnda aega. Kaudselt on see inspireeritud ka „Algernoni” positsioonist – nagu ühe Eesti Ulmeühingu aastakoosoleku eel märgiti, pole ajakirja tänasel toimetusel ühinguga enam suuremat seost (mis küll pole kunagi mingiks takistuseks olnud). Samas hoidis mõtet tagasi kartus niigi väikest fändomi killustada ja EKLU moodustamisel sai otsitud kõigi jaoks edasiviivaid eesmärke. EKL on ikkagi vana ja väärikas organisatsioon ja selle raames saame ulmeellu kaasa tõmmata kirjandustegelasi, kes küll ulmesse positiivselt suhtuvad (kõigi kriteeriumite järgi seda isegi kirjutavad), kuid otseselt ESFA tegevuses kaasa ei löö. Teiseks võimaldab see luua parema formaaljuriidilise baasi toetusprojektidele, kuna EKL-il on need kogemused paremad ja, mis seal salata, ilma hakkama saamine pärsib oluliselt võimalusi ja kvaliteeti. "Algernonist" peaks kujunema selle ühenduse väljaanne.

Kulka toetab Estconi

Estcon 2014 toimub teatavasti taas Saarjärvel ja seekord – kasutades dokumentides ka juba äsjaloodud EKLU-d – tehti kulkale avaldus Estconi kui ulmekirjandusfestivali toetada. Otsus oli positiivne, nii et seekord on Eesti ulmehuvilistel võimalik nautida pisut sisukamat kava mõistliku hinnaga. (See ei ole kriitika senise kohta, rõõmustagem, et asjad on hästi – keegi ei kahtle, et Estcon on kultuurisündmus!)

 

Head lugemist!