Universumi väravad

TEGELASED:

VÄITLEJAD
ESIMEES
MANGAAN
CABBALET
JACKSON
NORTON
POTAPOV
EMA
LAPS
KOMANDANT
HÄÄL TAEVAST
PULMALISED (rahvalaulu kapell)
3 SAADIKUT
EIT
TAAT
LOOMAAIA DIREKTOR
EKSPERT
JACK KENNEDY
ROBERT KENNEDY
NIKITA HRUŠTSOV
GALAKTAATOR
TAEVAISA
UURIJA
MINISTER
PERSONALIAMETNIK
ARST
KUNN
UNIVERSUMIVÄRAVATE VALVUR

Häppeningist: Universumiväravad on häppening, kus puudub piir lava ja saali vahel ning mis valmib näitlejate ning publiku koostöös. Eriti oluline roll on sõnavõtjatest liikmetel.
Väitlusest: Kokkulepitud väitlejate vahel loositakse iga päevakorra punkti alguses alternatiivid, kes millist alternatiivi kaitseb. Publikult küsitakse seisukohti juhuslikult.

Soovitav oleks, et publikule oleks jaotatud planeetide nimedega kavalehed. See võimaldab publiku hulgast väitlusvooru kaasata kedagi loosi tahtel.

Istung koosneb tavapäraste istungite ringlusest. Teema, ettekanne, arutelu, hääletus. Päevakorra punktide ajal toimuvad episoodid “hologrammidena”.
Hologrammide ajal oleks soovitav valguse ja kroonikakaadritega luua dokumentaalsuse illusioon.
Iga päevakorra punkti ettekande järel mängib pianist klaveripala, mis annab väitlejatele mõtlemisaja. Peale klaveripala juhatab Esimees väitlusvooru. Peale väitlusvooru pannakse otsuste alternatiivid publikuhääletusele. Selles ringluses läbitakse häppening, mis lõppeb performancega.

Trupp tuleb sisse.
Ükshaaval öeldakse oma nimi ja tegelase nimi. Esimees seletab publikule mängureeglid.
Mäng algab.
Häppeningi avalaul

Ava ennast! Ava ennast! Ava ennast sa!
Ava ennast endale! Ava ennast vennale!
Tunne ennast! Tunne ennast! Tunne ennast sa!
Tunne ennast laevana! Tunne ennast taevana!

Esimeste alternatiivide loosimine.

ESIMEES: Austatud Linnutee Galaktika Nõukogu. Meie täna õhtune peamine küsimus on – kas avada Universumiväravad või mitte. Kuidas me seda teeksime, seda me teame. Hebee on esitanud hüpoteesi, et kui planeet Maa dematerialiseerida ühe nanosekundi jooksul, siis planeet jõudmata nanosekundiga hukkuda liigub eluinertsist sealpoolsusesse, säilitades siinpoolse eluvormi ja Maal avanevad universumiväravad kõikidesse aja- ning ruumidimensioonidesse kõikide universumite ulatuses.
Probleem on selles, et hüpotees ise on vastuoluline. Kogu universumis pole kedagi teist, kes oleks Maad armastanud nii palju kui Hebee, ometi sisaldab Universumiväravate avamine endas Maa dematerialiseerimist. Hebee ise oma hüpoteesi põhjendada ei saa, sest Hebee hukkus Maal Linnutee Galaktika Nõukogu suursaadikuna.
Me peame Hebee avastuseni jõudma ise järgides Hebee elukäiku.
Aga alustagem algusest. Ma palun näidata hologrammi Mangaani kõnest Linnutee Galaktika Nõukogule aastast 1926.

MANGAAN: Austatud Linnutee Galaktika Nõukogu! Ma olen teinud avastuse, kuidas materialiseerida peenmateeriat. Pean silmas aurasid, fluidumeid, energiavälju ning surnute hingi. Ning sel viisil saadud hüpermateeriast me saame ehitada hüperlaevu, mis on võimelised läbima kogu universumi hüperruumi.
Austatud Linnutee Galaktika Nõukogu! Andke mulle planeet Maa, lubage mul seal korraldada Teine Maailmasõda ning mina annan teile pärast sõja lõppu 2025 hüperlaeva, mis läbivad Universumi!
Me muudame mateeriaks armeede aurad! Me muudame mateeriaks lahingute energiaväljad! Me muudame mateeriaks koonduslaagrites surnute hinged! Ning sel viisil saadud hüperlaevadega me vallutame Universumi!

ESIMEES: Ma palun käivitada hologrammi Mangaani kohtumisest meie kontaktlerite orduga Berliinis 1936. Kontaktleritega, kes varjatud kujul hallide kardinalidena juhivad meie tahtel Maa ajalugu jäädes ise ajaloo jaoks tundmatuteks.

MANGAAN: Mis te härrased olete lolliks läinud või? Me leppisime teiega kokku et 1936 aastal algab Teine Maailmasõda ning teie peate Berliinis olümpiamänge?!
NORTON: Aga Hitler ei taha sõdida!
MANGAAN: Miks?
CABBALET: Saksamaa kardab Esimese Maailmasõja kogemust
MANGAAN: Mis tähendab Hitler ei taha sõdida! Mis tähendab Saksamaa kardab Esimese Maailmasõja kogemust! Maa on minu laboratoorium, teie olete minu laborandid ning ükski hall hiireke ega Hitler ei tule mulle ütlema millal sõdida ning millal mitte!
POTAPOV: Me peame arvestama inimlikku faktorit.
MANGAAN: Hästi, hästi, ma võtan arvesse inimlikku faktorit. Me loome Hitlerile illusiooni, et Euroopat on võimalik vallutada ka rahumeelsel teel. Norton ja Caballet!
NORTON ja CABALLET: Ja!
MANGAAN: Las Euroopa vaatab rahulikult pealt, kuidas Saksamaa sooritab Austria anschlussi. Las Inglismaa ja Prantsusmaa toovad talle Münchenis Tšehhoslovakkia kandikul kätte. Jackson!
JACKSON: Ja!
MANGAAN: Las USA ajab isolatsiooni poliitikat, et Hitleril ei oleks hirmu ülekaaluka vastase ees. Potapov!
POTAPOV: Ja!
MANGAAN: Las Nõukogude Liit toetab majanduslikult Saksamaad, las Stalin arvab, et tõukab Hitleri sõtta Euroopaga. Las nad sõlmivad Poola jagamiseks Molotov-Ribbentropi pakti. Ning alles siis, kui Saksamaa läheb Poolasse – alles siis algab Teine Maailmasõda! Poola on lõks. Aga niikaua alustage kodusõda Hispaanias. Ma pean ometi Linnutee Galaktika Nõukogule näitama, et sõjategevus Maal on juba alanud.

ESIMEES: Ma palun hologrammi Teisest Maailmasõja aegsest Mangaani laborist

Sõja episoodi soovitavaks muusikaliseks taustaks Emerson, Lake, Powelli Sõjajumal Marss.

MANGAAN: Jalaväed ?
NORTON: Valmis
MANGAAN: Kahurväed!
CABBALET: Valmis!
MANGAAN: Tankiväed?
JACKSON: Valmis!
MANGAAN: Koonduslaagrid?
POTAPOV: Ootavad!
MANGAAN: Aga nad ise?
KÕIK KOOS: Nad ise pole veel valmis!
MANGAAN: Sitta sellest seda pole meile vajagi! Me tõmbame sellele planeedile risti peale!
Achtung! Achtung! Got mit uns! Võitmatuid kindlusi ei ole olemas! Ma tahan Varssavit! Ma tahan Pariisi! Ma tahan Bresti! Ma tahan Rakveret, iseäranis tahan ma Rakveret!

ESIMEES: Hologramm koonduslaagrist!

LAPS: Ema, kas surm on väga valus?
EMA: Mahalaskmine ei ole. Poomine natuke on.
LAPS: Ema vaata, see onu naeratas sulle. Ma lähen palun, et ta su maha laseks. Onu!
KOMANDANT: Sa usud ikka veel jumalat?
EMA: Ja
KOMANDANT: Tema ju saatis sind siia?!
EMA: Ja
KOMANDANT: Tema ju reetis sind!
EMA: Ja
KOMANDANT: Ja sa ikka veel usud?
EMA: Ja
KOMANDANT: Saatke see naine jumala juurde!
(Ema puuakse üles. Ta sirutab käed tiibadeks ja pääsemiseks)
EMA: Jumal tänatud ma pääsesin sellest põrgust!
LAPS: Ema, aga mina!?

ESIMEES: Hologramm Mangaani aruandest

MANGAAN: Austatud Linnutee Galaktika Nõukogu! Ma raporteerin teile esimesest viiest miljonist surnust! Ma raporteerin teile esimesest viiesajast hüperlaevast! Universum on meie!

Sõjaepisoodi lõpp

MANGAAN: Ja nüüd austatud Linnutee Galaktika Nõukogu olen ma teie ees, aga minu koht ei ole siin. Vaid Nürnbergis Göbbelsi, Kaltenbrunneri ja Ribbentopi kõrval. Aga kui ma olin Universumimõistuse käes samasugune tööriist nagu minu käes olid Hitler, Stalin, Churchill ja Ribbentrop – siis olen ma süütu, sest ma viisin ellu Universumimõistuse tahet.
ESIMEES: Austatud Linnutee Galaktika Nõukogu! Me otsime vastust esimesele päevakorra punktile – Vastutus Teise Maailmasõja eest. Me peame sellele päevakorrapunktile leidma vastuse, et teada, kas meil on õigus Universumiväravate avamisel Maaga riskida. Ning kas õiguse Universumiväravaid avada annab meile meie tahe või Universumimõistus? Kes juhib planeetide saatust? Kes vastutab saatuse eest?
Selline küsimus saab tekkida kui mõelda Universumis mustadele aukudele, mis neelavad teisi planeete, tähti, terveid galaktikaid. Kui mõelda kõigile neile putukatele, kes hukkuvad heinamaal ja viljapõldudel heinateol ja viljalõikusel.
Mõelgem, kas planeetide saatust juhib inimene või kõrgem võim? Kui humanoid on tööriist kõrgema võimu käes, siis kes vastutab sõdade ja katastroofide eest? Kui kosmilised kataklüsmid toimuvad Taeva tahtel, siis kas ja miks karistada humanoidi Taeva tahte elluviimise eest?
Seega meie otsuse alternatiivid on:
- kas anda Mangaan välja kui sõjakurjategija
- või mõista Mangaan õigeks, sest ta tegevus oli kooskõlas Maa arenguga, mis kulgeb Universumimõistuse tahtel

Klaveripala – väitlus – hääletus – loosimine

ESIMEES: Läheme teise päevakorra punkti juurde. Kontaktid Maa elanikega.
MANGAAN: Ja kui ma olin siis väsinud sõjast, tapmistest, koonduslaagritest, aga eelkõige iseendast, siis nii mõnigi kord võtsin ma hüpriku ja läksin sõitma. Peatudes kohtades kus sõda ei olnud. Päevitades Madagaskaril, tundes üksildust Antarktikas või lõbutsedes Rio de Jaineros.
Aga ükskord ma vaatasin, et Eestimaal on selline koht nagu Taevaskoda. Ja ma mõtlesin, et huvitav küll – mismoodi näeb Maa peal välja koht mis kannab niivõrd kaunist nime nagu Taevas Koda. Maandasin oma hüpriku liivakivi kaljude vahel ja hüüdsin Taevas Koda! Ning kuulsin kaja – Taevas Koda! Taevas Koda! Taevas Koda! Hüüdsin teistki korda – Taevas Koda! Ning kuulsin kaja – Taevas Koda! Taevas Koda! Taevas Koda!
Hüüdsin kolmandatki korda, aga kaja ei vastanud. Ning korraga kuulsin, kuidas Taevas vastas:
HÄÄL TAEVAST: Taevas ei ole sinu koda!

ESIMEES: Palun hologramm Mangaan ja Hebee esimesest kohtumisest.

HEBEE: Tere! Kas teie olete lendur?
MANGAAN: Ei, lendur ma ei ole. Ma olen pigem kosmonaut.
HEBEE: Aga mis tähendab kosmonaut?
MANGAAN: Ma olen ühelt teiselt tähelt.
HEBEE: Aga milliselt tähelt teie olete?
MANGAAN: Aga milliseid tähti sa tunned?
HEBEE: Ma tunnen kõiki tähti. Põhjanaela, Ehatähte, Koidutähte
MANGAAN: Ma olen Siiriuselt.
HEBEE: Oi, aga seda tähte ma ei tunne.
MANGAAN: Õige jah, sina tunned seda tähte Orjatähe nime all. Tüdruk, tahad sa minuga sinna tähele kaasa tulla?
HEBEE:
Tahan küll, aga mul pole aega. Mul on siin heina niita, lehmi lüpsta, uue talu ehitamine alles pooleli. Ja laupäeval pidi mulle naabri-Jaagup kosja tulema.
MANGAAN: Kuule, tüdruk, ma tulen sulle ise kosja.
HEBEE: Ma ei tea. Kas sa heina niita oskad?
MANGAAN: Ma lülitasin oma ajuprotsessori heinaniitmise peale ja niitsin talle poole päevaga ära terve heinamaa.
HEBEE: Kas sa talu ka ehitada oskad?
MANGAAN: Lülitasin ajuprotsessori taluehitamise peale, võtsin hüprikust välja 3 küborgi ja tegin 3 päevaga valmis elumaja, lauda, küüni.
HEBEE: Kas sa lõõtsa ka mängid?
MANGAAN: Lülitasin ajuprotsessori lõõtsamängule ning mängisin talle Tšaikovski esimest klaverikontserti. Ta-ra-ra-ruiraa!
HEBEE: Imelik. Heina niidad sa kiiremini kui naabri-Jaagup. Talu teed sa uhkema kui naabri-Jaagup. Aga sinu mängus puudub hing ja ülepea ma ei tea kas sa armastad mind?
MANGAAN: Ma küsisin oma ajuprotsessorilt mis asi see armastus üldse on ning sain teada, et armastus tekib siis kui aju vasakus poolkeras tõuseb emotsioone mõjutavate hormoonide hulk üle keskmise taseme ning hüüdsin: Tüdruk, mul on hormoone sinu jaoks külluses! Ja me tegime pulmad

PULMALISED: laulavad Kungla rahvast, laulu ajal saadetakse Hebee ja Mangaan teele

ESIMEES: Hologramm Mangaani ja Hebee lennust

HEBEE: Mangaan, kust see muusika tuleb?
MANGAAN: Hebee, see muusika tuleb kusagilt tulevikust. Siin hüperruumis tulevad läbi tuleviku raadiolained.
HEBEE: Kas sa näed seda tillukest tähte seal. Ma tahaksin ta pihku võtta ja sulle kinkida!
MANGAAN: See ei ole mingi tilluke täht, see on meie universumi kõige suurem supergalaktika.
HEBEE: Mangaan, minu armastus sinu vastu on ka nii suur nagu see supergalaktika
MANGAAN: Hebee, nüüd kus sa tervet universumit näinud oled, mis on kõige kaunim sinu jaoks?
HEBEE: Sina! Sina! Sina!

ESIMEES: Ja samal ajal küsis Maa peal koonduslaagris üks laps oma ema käest-
Ema, kas surm on väga valus?
Ja ema vastas: Mahalaskmine ei ole, poomine natuke on.
Ema vaata, see onu naeratas sulle, ma lähen palun, et ta su maha laseks.

Aga nemad tantsisid õnnest kaaluta olekus.

Palun hologramm Linnutee Galaktika Nõukogu istungist, kus arutati Hebee väljasaatmise küsimust.

SAADIK: Meie siin sööme kalori-rikkaid valgu- ja proteiinitablette. Aga Hebee sööb juurikaid ja raipeid!
HEBEE: Ma tahtsin ainult mulgikapsaid kartulite ja sealihaga.
TEINE SAADIK: Meie siin kloonime ennast, aga tema elab loomalikku suguelu!
HEBEE: Ma ihkasin ainult pulmaööd.
KOLMAS SAADIK: Ma näitan teile hologrammi skandaalist mida ta loomaaias tegi!

Hebee kohtab puuris hoitavat eite-taati. Nende juurde tuleb loomaaia direktor

HEBEE: Maalt olete või?
TAAT: Maalt jah. Ei kah.
HEBEE: Kust maalt te olete?
TAAT: Tartumaalt. Eit kah.
HEBEE: Ammu olete siin või?
TAAT: 50 aastat. Eit kah.
HEBEE: Miks nad teid puuris hoiavad?
TAAT: Me nagu nende jaoks loomad. Eit kah.
HEBEE: Palju nad maksavad?
DIREKTOR: 50 000 energiapalli.
HEBEE: Aga palju te minu eest maksaksite kui ma puuri läheksin?
DIREKTOR: No teie olete hoopis teine asi. 100 000 tuleks ikka ära küll.
HEBEE: Makske siis!
DIREKTOR: Palun, siin on teile 100 000 energiapalli.
HEBEE: Võtke see tagasi. Ma ostan nad vabaks! Lase nad vabaks, sa rahaori!

Eit-taat lastakse puurist välja. Hebee läheb puuri.

HEBEE: Ma söön juurikaid ja raipeid! Ma ihkan suguelu! Ma söön juurikaid ja raipeid! Ma ihkan suguelu! Ma söön juurikaid ja raipeid! Ma ihkan suguelu!

ESIMEES: Sa Mangaan mõistad, et me pidime Hebee välja saatma.
Ja nüüd oleme küsimuse ees. Kuna Hebee oli pärit Maalt ja osutus sobimatuks meie planeedile, siis tekkib küsimus, kas arutada maise päritoluga inimese ettepanekuid Linnutee Galaktika Nõukogus.
Mida on inimesel ja inimlikkusel anda supertsivilisatsioonile?
Seega meie otsuse alternatiivid on:
- Kas arendada isiklike suhteid Maa elanikega?
- Või hoiduda isiklike suhete loomisest Maa elanikega?

Klaver – väitlus – hääletus - loosimine

SAADIK: Pidage! Vabandage, et ma hilinesin, aga mul on teile esitada Hebee päevik, milles olevad saladused asetavad kahtluse alla Hebee hüpoteesi arutamise seaduslikkuse.
ESIMEES: Tänan! Austatud Linnutee Galaktika Nõukogu liikmed, ma olen sunnitud istungi katkestama, et tutvuda mulle esitatud materjaliga.

VAHEAEG

TEINE VAATUS

ESIMEES: Austatud Linnutee Galaktika Nõukogu liikmed. Mulle esitatud Hebee päeviku alusel on tõepoolest kahtluse all meie istungi seaduslikus. Linnutee Galaktika Nõukogu Harta näeb nimelt ette, et nõukogu ei aruta kriminaalkorras uurimisaluste ja karistatute ettepanekuid. Aga Hebee päevikust selgub, et ta on korduvalt saboteerinud Linnutee Galaktika Nõukogu neid otsuseid, mis puudutavad meie otsuseid kaevandada Maal sõjaprotsessidest peenmateeriat.
Läheme päevakorra kolmanda punkti juurde, mis kõlab:
Maailmapäästja karistamine maailma päästmise eest
Mangaan, kas teie olete Hebee päevikuga tuttav?
MANGAAN: Tunnistan, et olen. Aga ma ei olnud päevikus kirjeldatud sündmustega kursis mitte sel ajal kui need toimusid vaid siis kui need olid juba toimunud.
ESIMEES: Kas meie hulgas on Teise Maailmasõja peatumise põhjuste uurimise komisjoni liikmeid? On. Palun lavale.

(ekspert tuleb lavale)

HEBEE: Katsetasin Moskva kohal hüpriku klimaatoreid. Pakane saabus.
ESIMEES: Sõna on eksperdil. Kuidas kommenteerite?
EKSPERT: Saksa väed lähenesid Moskvale 25 kilomeetrit päevas. Neil oli jäänud Moskvani jäänud 25 kilomeetrit, kuid siis saabus pakane ja saksa väed jäid seisma. Nüüd siis tuleb välja, et pakase põhjustas Hebee!
ESIMEES: Palun järgmine hologramm.
HEBEE: Täna hukkus Xendron. Oleme jäänud Pavlovi majja kaheksakesi.
ESIMEES: Kuidas kommenteerite?
EKSPERT: Pavlovi maja asetses Stalingradis kesklinnas. Esimene rühm Pavlovi maja kaitsjaid hukkus. Sõjaajaloolased ei tea tänase päevani, kes kaitsesid Pavlovi maja järgmised kaks päeva. Nüüd siis tuleb välja, et need olid Hebee ja tema küborgid!
ESIMEES: Palun järgmine hologramm.
HEBEE: Olime 5. augustil koos Hans von Hellendorfiga Adolfi punkris. Kuulutasin välja šampanja joomise võistluse. Lasin Adolfil ennast viienda pudeli ajal võita.
ESIMEES: Kuidas kommenteerite?
EKSPERT: Hans von Hellendorf oli meie kontaklerite ordu suurmeister. 6. augustil toimus Normandia dessant. Dessant oleks tagasi löödud, kui saksa väed oleks õigeaegselt saatnud vastu omad tankid ja suurtükid. Sellist käsku sai anda ainult Hitler, kuid Hitler magas ja oli keelanud ennast äratada. Nüüd siis tuleb välja, et tänu Hebee jootis Hitleri täis!
Need sündmused olid Teise Maailmasõja ajal murrangulise tähtsusega. Teine Maailmasõda nurjus tänu Hebeele!
ESIMEES: Vaatame edasi. Mangaan, peale Teist Maailmasõda lubasite korraldada Kolmanda Maailmasõja.
MANGAAN: Ja.
EKSPERT: Meie plaan oli Nõukogude Liit ja USA Kariibi mere kriis viia maailmasõjani.
ESIMEES: Vaatame, mida tegi sel ajal Hebee! Palun hologramm Hebee kohtumistest vendade Kennedyte ja Nikita Hruštsoviga

Hebee kohtub vendade Kennedyte ja Hruštsoviga. Neid võiks mängida kolm poisikest.

Poisikesed kaklevad.

JACK: Või tema tuleb meie liivakasti.
BOBBY: Aga ma annan talle!
NIKITA: Mina teen, mis mina tahan!
HEBEE: Jack ja Bobby! See ei ole teie sõda. Teie olete kõigest etturid minu mehe malelaual. Me teeme nüüd nii, et ma räägin Nikitaga ka ja Nikita viib oma mänguasjad, need raketid ja pommituslennukid Kuubalt minema.
JACK: Aga kust me teame, et sa hull ei ole?
HEBEE: Aga ma tõin teile sellise raketi joonised millega te võite Kuu peale minna.
BOBBY: Kui raketijoonised klapivad, siis tühja kah, siis võiks ju isegi leppida.
HEBEE: Nikita!
NIKITA: Mis on?
HEBEE: Jack ja Bobby on sinu peale väga pahased. Palun võtta kohe oma raketid ja pommituslennukid ja vii need koju. Sul kodus ruumi küll.
NIKITA: Aga kust ma tean, et sa hull ei ole?
HEBEE: Nikita, ma tõin sulle sellise maisi seemneid, mis kasvavad polaarjoone taga. Sa pane see kodus külmutuskappi. Pane kohe sügavkülma. Ja kui mais kolme päeva pärast ka veel õitseb, siis kuulad mu sõna.
NIKITA: Noh, võib kah.
HEBEE: Ja poisid, ma tõin teile otsetelefonid. Helistage ja ärge tülitsege.

ESIMEES: Kuidas kommenteerite?
EKSPERT: On ajalooline fakt, et vennad Kennedyd ja Nikita Hruštsov leppisid kohe peale Kariibi mere kriisi ning seadsid sisse otseliini. Nüüd siis tuleb välja, et neid lepitas Hebee!

ESIMEES: Järgmised 30 aastat elas maailm rahus. Ükskõik kui terevaks läksid külma sõja pinged Nõukogude Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel, aga maailmasõda maailma ei ähvardanud.
MANGAAN: Ma lubasin Hebeele, et ma ei korralda enam ühtegi maailmasõda. Nii sai Hebeest Maa kaitseingel. Kuid 2001 aastal kutsus mind galaktaator enda juurde välja.
ESIMEES: Palun hologrammi teie kohtumisest.
GALAKTAATOR: Mangaan, asjad on halvad. Naaberuniversumist on jõudnud meieni saadikud, kes teatasid, et naaberuniversum on kollapseerumas. Piiriäärsed galaktikad on juba hävinud. Ma teen homme Linnutee Galaktika Nõukogule ettepaneku alustada naaberuniversumi elanike evakueerimist meie universumi asustamata planeetidele. Ruumi jätkub siin ju kõigile. On ainult üks probleem. Kahe universumi vaheline ruum on tõeline olematus ja sealt praeguste hüperlaevadega läbi tulla on sama võimatu nagu kärbsel läbi lõkke lennata. Ega sa juhtumisi ei tea mõnda moodust, kuidas saada vastupidavamaid hüperlaevu.
MANGAAN: Tean. Selleks tuleb mõni planeet dematerialiseerida tuumalöökide läbi.
GALAKTAATOR: Mangaan, mina annan sulle planeedi Maa ja sina anna mulle 2025 uut hüperlaeva.
MANGAAN: Galaktaator, sa tead, et ma olen eluaeg su sõna kuulanud. Aga seekord ma seda enam
teha ei saa.
GALAKTAATOR: Miks siis?
MANGAAN: Ma lubasin oma naisele, et ei korralda Maal enam mitte ühtegi maailmasõda.
GALAKTAATOR: Mangaan, Mangaanikene. Mina räägin sulle 845 kvadriljoni mõistusega elaniku hukust. Ja sina mulle ühest naisest.

Galaktaator lahkub lavalt.

MANGAAN: Ma varjasin Hebee eest sündmusi, kuni neid ei olnud enam võimalik varjata. Sel õhtul, kui ma koju läksin, oli Hebee rõõmus nagu laps.

ESIMEES: Palun hologramm Hebee päevikust.

HEBEE: Mangaan, tead, mis ma täna avastasin! Kui häälestada ajuprotsessor tähtede võnkumiste lainetele, siis on võimalik kuulda, kuidas tähed laulavad. Näiteks see täht seal laulab aa-aa-aa ja teine täht vastab talle aa-aa-aa ja kolmas täht aa-aa-aa ning kõik koos aa-aa-aa.

Kokku moodustub meloodia "Meil aia ääres tänavas".

Ja kuna see laul sündis Maal, siis tähendab, et nad mõistavad tähtede laule! Mangaan, meie Maa elanikud on teist vaimsemad!
MANGAAN: Hebee, ma pean sulle midagi rääkima. Kuidas sulle seda nüüd öelda… Kuidas seda nüüd seletada?
HEBEE: Ja milline on Kolmanda Maailmasõja stsenaarium?
MANGAAN: Araabia kontaktlerid rammivad lennukitega Maailmakaubanduskeskuse, Pentagooni ja Valge Maja. USA kuulutab sõja kuuele riigile. Afganistanile, Iraanile, Iraagile, Liibüale, Süüriale, Põhja-Koreale. Maailm jaguneb kaheks. Ühelt poolt USA ja kristlik maailm, teiselt poolt islamimaailm. SRÜ Kesk-Aasia riikides algab mäss. Mässulised vallutavad tuumapolügoonid ja pommitavad USAd ning Euroopat. Ning mõne päevaga lõpetab maailm oma eksistentsi tuumalöökide läbi.
HEBEE: Mangaan, sa tead, et ma teen kõik, et seda sõda ei tuleks.
MANGAAN: Tean. Ma tegin nii, et sa ei saa Maale lennata. Sinu ajuprotsessor töötab ainult Heleniitide planeedi gravitatsiooni väljas.
HEBEE: Ma teen kõik, et seda sõda ei tuleks…

ESIMEES: Niisiis, oleme probleemi ees, kus Linnutee Galaktika Nõukogu istungil on arutlusele jõudnud Linnutee Galaktika Nõukogu otsuste saboteerija ettepanek.
Oluline on see sellepärast, et kui me mõistame Hebee õigeks, siis loome pretsedendi, mis võib ahvatleda kõiki galaktika anarhiste, terroriste tegutseda vastu Linnutee Galaktika Nõukogu otsustele ja Galaktikas algab anarhia.
Seega meie otsuse alternatiivid on:
. Kas autasustada Hebeed Galaktika Oreooli ordeniga
- Või võtta Hebee vastutusele Linnutee Galaktika Nõukogu otsuste saboteerimise eest.

Klaveripala – väitlus – hääletus - loosimine

ESIMEES: Meie järgmine päevakorrapunkt on Maa sobivus Linnutee Galaktika Nõukogu liikmeks. Mida me peame arutama, et kaaluda Hebee Universumiväravate avamise võimalikust Maal, sest kui Maal avada Universumiväravad, siis saab Maast kõikide universumite kõige tähtsam planeet. Kas Maa on selleks valmis?
Palun hologramm Hebee päevikust.

HEBEE: kirjutab e-maili
Meie Isa kes Sa oled taevas…..
TAEVAISA: Inimesed on tänapäeval ikka imelikuks läinud. Vanasti ikka palvetasid ja põlvitasid nagu kord ja kohus – nüüd saadavad lihtsalt e-meile. Ja mida ma loen? “Meie isa kes sa oled taevas bla-bla-bla palun päästa planeet Maa.”
No kus nüüd minusugune vanajumal enam midagi päästa saab. Ega ma mingi James Bond või Terminaator ei ole. Aga idee kuidas seda teha ma võin anda küll. Aga mina ka enam ei ilmuta ennast. Ma ka nüüd helistan.
Hebee, kas sa magad? Väga hea, et sa magad. Palun lenda unes taevasse. Ma tahaksin sinuga natuke rääkida. Ega sa ei oska öelda, mis kellase pilvega sa tuled? Poole kolmesega? Väga hea, ma tulen sulle vastu.

ESIMEES: Palun hologramm Hebee kõnest Linnutee Galaktika Nõukogule.
HEBEE: Tänan härra esimees!
Austatud Linnutee Galaktika Nõukogu. Ma olen teinud avastuse, kuidas saada meile vajalikku hüpermateeriat rahumeelsel teel.
Ma alustan eeldusest, et elu ei saa koosneda elutust ainest. Järelikult kõige väiksemad elus organismid ei ole mitte bakterid, amööbid, ainuraksed vaid on molekulid, aatomid, elektronid, kvargid ja neutriinod. Viimased on aga teatavasti energiaosakesed. Järelikult tuleb välja, et energia on ka elus. Ning kuna Universum sai alguse energiast, siis tuleb välja, et Universum on ka elus. See seletab ka Suure Paugu teooria. Praegune Suure Paugu teooria püüab seletada, et spermatosoid kaalub sama palju kui inimene. Järelikult ainet paljunes juurde. Järelikult on energial paljunemisefunktsioon.
Ma võtsin ühe aatomi meile vajalikust hüpermateeriast ning ristisin ta Mangaaniks. Võtsin teise aatomi hüpermateeriast, ristisin ta Hebeeks ning panin nad peenmateriaalsesse keskkonda. Ja nad paljunesid. Näete, siin on nende perekond.

Hebee avab kasti õhku tõusvate õhupallidega.

Igaüks neist kaalub 320 tonni, aga näete – nad lendavad!
Järelikult pole meil vaja alustada Maal Kolmandat Maailmasõda ning me saame USA peatada Maa suurriikide poliitiliste jõudude tasakaalustamise teel.
MANGAAN: Norton, Cabbalet ja Potapov, kas kuulsite?
KOORIS: Kuulsime.
MANGAAN: Mida see Bush seal siis jamab?
JACKSON: Bush läks rikki.

GALAKTAATOR: Tore. Hebee, sa oled teinud suure avastuse, mille peale meie akadeemikud ei ole tulnud miljonite aastate jooksul. Vastavalt Linnutee Galaktika Nõukogu hartale on sul õigus soovida suurte avastuste eest kolm soovi.
HEBEE: Minu esimene soov on, et Maa võiks olla Linnutee Galaktika Nõukogu liige.
MANGAAN: Pea Hebee, sa võid soovida mida iganes. Üliteadvust, igavest elu või mõnda planeeti oma ainujuhtimise alla!
HEBEE: Mangaan, ma soovin seda mida süda kutsub.
MANGAAN: Ma võin ise su soovid täita, sa ei pea selleks oma võimalust kulutama.
HEBEE: Mangaan, sind ma enam ei usu. Sina oled mind juba korra petnud. Palun hääletust.
ESIMEES: Kena. Paneme hääletusele. Kes on selle poolt, et Maa võtta vastu Linnutee Galaktika Nõukogu liikmeks?

Hääletus

ESIMEES: Teine soov?
HEBEE: Minu teine soov on, et Eesti võiks olla Maa esindajariik.
ESIMEES: Kena. Paneme hääletusele. Kes on selle poolt, et Eesti võiks olla Maa esindajariik?

Hääletus

ESIMEES: Kolmas soov?
HEBEE: Minu kolmas soov on, et mina võiksin olla Maal Linnutee Galaktika Nõukogu suursaadik.
ESIMEES: Kena. Paneme hääletusele. Kes on selle poolt, et Hebee oleks Maal Linnutee Galaktika Nõukogu suursaadik?

Hääletus

ESIMEES: Hebee lendas Maale.
HEBEE: Laulab Maale lennates lipulaulu
ESIMEES: Hebeel oli ilus helesinine unistus, maandada oma hüprik Tallinna kõige vaesemas linnajaos ning jalutada briljantkleidis läbi linna otse võimu tippu. Ta oli oma hüpriku just saatnud tagasi Maa orbiidile ja jõudnud jalutada paarsada meetrit, kui teda tabas selja tagant raske löök pähe. Otse ajuprotsessorisse. Meil kadus temaga kontakt.
Me saatsime Maale Hebeed otsima ekspeditsiooni, kuid paraku ei suutnud teda elavana leida.
Politseikroonikas oli teade, et Kopli viiendalt liinilt leiti teadvusetu alasti naisterahvas, kellele anti humanitaarabi. Sitsikleit ja sandaalid.
Hologramm vestlusest politseijaoskonnas.

UURIJA: Nimi?
HEBEE: Hebee.
UURIJA: Perekonnanimi?
HEBEE: Taevaäär.
UURIJA: Elukoht?
HEBEE: Helleniitide planeet.
UURIJA: Mida?
HEBEE: Pratartoni linn, Kustangada tänav 12 korter 6.
UURIJA: Mis te olete Kuu pealt kukkunud või?
HEBEE: Ei, natukene kaugemalt.
UURIJA: Sünniaasta?
HEBEE: 1920
UURIJA: Te näete 25 aastane välja!
HEBEE: Ma tean. Ma olen konserveeritud vanusega.

ESIMEES: Hologramm vestlusest Välisministeeriumis.

HEBEE: Tere! Ma olen Linnutee Galaktika Nõukogu suursaadik ning tõin sõnumi, et Maa on vastu võetud Linnutee Galaktika Nõukogu liikmeks.
MINISTER: See on väga hea, et teie kui eesti kodanik omate mitte ainult globaalset vaid ma ütleksin tõeliselt kosmopoliitset mõtteviisi. Peale liitumist Euroopa Liiduga me kindlasti edastame teie informatsiooni Brüsselisse.
Saatke see naine välja, ta on vaimuhaige.

ESIMEES: Hebee teadis, et tal on valgeveresus. Vestlus polikliinikus.

HEBEE: Tere! Mul on valgeveresus. Helleniitide planeedi looduslik radiatsioon on kõrgem kui Maal.
ARST: Valgeveresus on, aga kas teil haigekassa kaarti ka on?
HEBEE: Ei ole. Kas teil Maal ravitakse haigekassakaardiga? Meil Helleniitide planeedil ravitakse ravikiiritajaga.
ARST: Mis te tahate öelda, et teil on supertsivilisatsioon, aga ei ole haigekassakaarti või?
HEBEE: Aga kust seda haigekassakaarti saab?
ARST: Tööle minnakse tüdruk. Tööle!

ESIMEES: Tööle ta läkski. Vestlus Eesti Teaduste Akadeemia personaliosakonnas.

HEBEE: Tere! Ma tulin ennast tööle pakkuma.
AMETNIK: Kena. Kellena te enne töötasite?
HEBEE: Ma olin Linnutee Galaktika Teaduste Akadeemia Astrobioloogia Instituudi teadusdirektor.
AMETNIK: So-oh?
HEBEE: Ja. Mul on siin ajus ajuprotsessor, mis sisaldab kõiki avastusi, mida Maa teeb järgmise 20 000 aasta jooksul.
AMETNIK: Näidake.
HEBEE: Aga mul ei ole ajuprotsessor korras.
AMETNIK: Teate, meil on küll üks koht vaba, aga me ootame sellele kohale ühte rohelist mehikest ja temal on ajudes kõik korras.

ESIMEES: Kui ekspeditsioon Hebee leidis oli Hebee tapetud. Keegi prükkar oli talle prügimäel kirkaga pähe löönud.
Ja nüüd tekkib küsimus – kas me saame Maad jätta Linnutee Galaktika Nõukogu liikmeks. Kas Maa arengutase on vastav Linnutee Galaktika Nõukogu liikmes-planeedi arenguastmele. Kas see mis toimus Hebeega oli Hebee tragöödia või Maa arengutaseme näitaja? Kas me saame Maad välja valida planeediks, kus avada Universumiväravad, kui seal hukkus meie suursaadik?
Seega meie otsuse alternatiivid on:
- Kas jätta Maa Linnutee Galaktika Nõukogu liikmeks?
- Või Maa Linnutee Galaktika Nõukogust välja heita?

Klaveripala – väitlus – hääletus – loosimine...

Peale hääletust ilmub lavale prükkar Kunn.

KUNN: Hebee!
Hebee! Hebee! Tere! Ega te ei ole Hebeed näinud? Ta oli just siin. Ta hoidis mul käest. Te ei ole näinud?
Ma ei tea, kas näen mina teid unes või näete teie mind unes. Ma olen toosama kutt, kellest siin räägiti, et lõi Hebeele kirkaga pähe. Aga see lugu ei olnud päris nii. Tähendab oli, aga mitte päris nii.
Kes ma olen? Mina olen Kunn. Prügimäelt. Aga enne seda ma olin doktor Tambing. Ajukirurg. Te ei ole kuulnud? Ma olen Karl Vainot ravinud. Te ei tea kes oli Karl Vaino? Ta oli meie planeedil tähtis mees. Aga siis ma hakkasin jooma. Ja nii sai minust lihunik. Aga siis ma hakkasin jälle jooma
Ma jõin kõik maha. Naised. Lapsed. Korteri. Nii ma prügimäele sattusingi.
Ah, jaa, ma pidin Hebeest rääkima. Hebee palus, et ma teile temast räägiksin.
Hebee tuli õhtul meile. Ma ise tõin ta. Poe juurest leidsin, kui ta prügikastist süüa otsis.
Te oleksite pidanud kuulma, kuidas Hebee meile lõkke ääres muinasjutte rääkis. Ei, muidugi, ta rääkis ju lastele, aga meie täiskasvanud mehed, kes me olime odekolonnist, sitast, saastast ja prügimäest läbi imbunud kuulasime teda nagu lapsed kuulavad ema. Midagi nii püha polnud meist keegi kogenud.
Ja kui Hebee meile oma elust rääkis, siis ma ütlesin, et mehed selle loo peab lehte panema. Ma läksin Õhtulehte ja ütlesin ühele, et kuule sa oled ju ajakirjanik. Meil prügimäel on maailma suurim sensatsioon. Sa pead selle ilmtingimata lehte panema.
Ja ajakirjanik tuligi. Ning Hebee rääkis talle kõigest. Kuidas ta Maalt ära viidi, Stalingradis sõdis, kuidas ta kohtus vendade Kennedytega, kuidas temast sai Maa kaitseingel, kuidas Maast saab Linnutee Galaktika Nõukogu liige. Ajakirjanik noogutas ja ütles ja, et sellest loost peab terve maailm teada saama. Terve maailm peab sellest teada saama.
Ja kõik millest Hebee rääkis pandi lehte ka, aga pealkirjaks pandi “Prügimäe hull” Kõik naersid. Keegi ei uskunud.
Hebee jäi iga päevaga nõrgemaks. Tal oli see kuradima valgeveresus. Ma ütlesin, et me suudame Hebeed elus hoida, kui igaüks meist paneb Hebee rohtude jaoks 30 krooni. Sest ma uskusin, et Hebeele tullakse järgi. Teda ei jäeta ju siia. Talle tullakse järgi. Kindlasti tullakse järgi. Hoiame elus kuni tullakse.
Aga Klara Klaviira, ma ei tea mis tal sisse läks, ütles, et tema selle litsi jaoks raha ei anna. Ma ei tea, mis mul endal sisse läks, aga mul on kiire käsi.
Kui Hebee seda nägi, tuli ta minu juurde ja ütles, et mida sa vanamees tegid! Et ta on päästnud kümneid miljoneid elusid, aga tema pärast pole mitte kedagi mitte kunagi tapetud. Mitte kedagi. Mitte kunagi.
Tegin, mis ma teha sain. Kutsusin kiirabi. Doktor Martinson oli tol õhtul veel valves. Me panime Klara Klaviirale leitud passi ja haigekassakaardi kaasa ning saatsime haiglasse. Ma helistasin Martinsonile ja küsisin, et kuidas on? Aga ta vastas, et hommikul ühendavad Klara juhtmete küljest lahti. Et löök läks südamesse ja uut südant pole kusagilt võtta.
Kui Hebee seda kuulis, tuli ta minu juurde ja küsis. Et vanamees, sa olid kunagi ajukirurg. Olin küll. Ja lihunik olid sa ka. Olin küll. Et kas sa oskad niimoodi lüüa, et aju enam pole aga süda veel töötab. Oskan küll jah. Siis löö. Et siis saab tema südame Klarale siirdada.
Ma ütlesin talle, et sa oled ka lolliks läinud. Niigi raske olla. Pole kolm päeva odekat saanud. Mine küsi ükskõik kelle käest, et sa oled lolliks läinud.
Hebee läks kõigi juurde. Ja teate mida nad kõik tegid? Nad kõik tulid minu juurde, Andrei kõige ees, kirka käes ja ütlesid, et tee seda mida Hebee tahab. Hebee oli nende jaoks jumal ja nad ei saanud aru, et täites Hebee soovi tapavad nad ju jumala. See on nii segane. Ma ei saa sellest aru.
Me läksime Hebeega prügimäe nõlvale. Hebee andis mulle paberi ja ütles, et kui teda otsima tullakse, siis andku ma see paber edasi. Et sellest sõltub terve Universumi saatus.
Hebee laskus põlvili maha, võttis juuksetuka meelekoha eest ja ütles - nüüd. Ma tõstsin kirka ja lõin.
Ning samal hetkel, saate aru, samal hetkel, ma ei ole süüdi, samal hetkel tõstis Hebee käe ja näitas taevasse. Aga ma olin juba löönud.
Jäin siis ise ka vaatama, et mida see Hebee mulle näitas ning ma nägin kuidas üks väikene vilkuv täht muutub suuremaks ja lendab meie poole. Ning ma sain aru, et see pole mingi täht, et see on Mangaani hüprik, mis tuli Hebeele järgi. Mangaan lendas meie poole. Ta laskus päris madalale. Nii madalale, et ma haarasin kätega kuumast hüprikust kinni, lohisesin mööda prügimäge ja karjusin “Maandu! Maandu ometi! Maandu!” Hebeed oli ju võimalik siis veel päästa. Aga Mangaan ei maandunud vaid sõitis minema.
Kui ta paar päeva hiljem meie juurde jõudis, siis ma küsisin, et miks sa mees ei maandunud? Aga Mangaan ütles, et tema süda ütles küll, et Hebee on seal all, aga tema teada oli Hebee briljantkleidis.
Ma ütlesin talle, et sa mees oled ka lolliks läinud, sa tuled prügimäelt briljantkleiti otsima. Ma andsin Mangaanile Hebee paberi edasi ja küsisin, et mis sõnum see on. Mangaan vaatas ja ütles, et see on Hebee viimane palve. Et see on Universumiväravate avamise valem.
Me saatsime Hebee haiglasse ja tema süda siirdati Klara Klaviirale.
Ma ei saanud selle teadmisega elada, et ma olen Hebee tapnud. Tapnud midagi nii püha, mida maailm pole väärtki.
Läksin metsa nööri otsa.
Olin just paku enda jalge alt ära löönud, kui nägin, et ma hõljun õhus, et aeg on peatunud. Et kõik seisab ning mina hõljun õhus.
Hebee seisab all ja naerab, paneb paku jalge alla tagasi ja ütleb, et kuule vanamees, see lips ei sobi sulle. Et kui sa tahad ma toon sulle uue lipsu, aga see nöör ei sobi lipsuks.
Tulin alla ja siis ütles Hebee, et ma pean minema Linnutee Galaktika Nõukogusse peatunnistajaks. Hebee palus teile edasi öelda, et sealtpoolt on Universumiväravad avatud. Et ta tuli sealtpoolt Universumiväravaid. Et ta ootab meid sealpool Universumiväravaid.
Ja et mina pean tulema peatunnistajaks.
Ma küsisin, et kuidas sinna saab? Aga Hebee ütles, et anna käsi. Anna käsi Gunnar. Ja näete, ma olen siin. 650 valgusaastat on läbitud ühe hetkega.
Rohkem ei tea ma midagi.
Ei tea sedagi, kuidas ma siia sain.

ESIMEES: Niisiis, oleme viimase päevakorraküsimuse juures. Universumiväravate avamine. Meil pole kedagi, kes oleks tulnud sealtpoolt. Ei ühtki teaduslikku tõestust. Peale ime ja usu Hebeesse.
Kas me usume Hebeesse sedavõrd, et viia ellu tema viimane tahe ja avada Universumiväravad.
Seega meie otsuse alternatiivid on:
- Avada Universumiväravad.
- Või Universumiväravaid mitte avada.

Klaveripala – väitlus – hääletus.

Universumiväravate avamise performance.
Kui publik otsustab mitte avada näidatakse seda unenäona universumiväravate avamisest.
Rahvale jagatakse küünlad. Rahvas võtab ringi.
Võetakse ette ühislaul:
Eeslaulja laulab ees, teised kordavad rida realt.
Ava ennast! Ava ennast! Ava ennast sa!
Ava ennast endale! Ava ennast vennale!
Tunne ennast! Tunne ennast! Tunne ennast sa!
Tunne ennast laevana! Tunne ennast taevana!
UNIVERSUMIVÄRAVATE VALVUR: No tere! Keda ma näen! Kuulge, ma olen teid oodanud 15 miljardit 546 miljonit 682 tuhat 743 aastat ja te oskate kaks minutit hiljaks jääda! Universumis valitseb kord.
Mis asja te siia ronite üldse?
ESIMEES: Me tulime universumiväravaid avama.
UNIVERSUMIVÄRAVATE VALVUR: So-oh! Et niisama lihtsalt tulitegi. Et kui õllepudeli sai lahti, siis saab väravad ka lahti. Niisama lihtsalt see ei käi. Kas teil võtmesõnad on kaasas? Universumiväravad avanevad ainult võtmesõnadega. Öelge, mida te oma universumist uude universumisse kaasa võtate?
ESIMEES: Armas publik, mida te peate kõige kallimaks?
Publik ütleb ükshaaval võtmesõnad.
Valvur proovib pilliga kas sõnad sobivad või mitte.
Kui sõnad on öeldud, mängib pillimees Universumiväravate avamise muusika. Peale muusikat astub ringi keskele Hebee ja ütleb inimesena 3 minuti jooksul, mida ta peab elus kõige tähtsamaks.
Lõpulugu.

EESRIIE