Maleautomaadi motiiv 1920-ndate aastate vene kirjanduses

Igal ajal on inimesed püüdnud luua ideaalset ühiskonda, mille aluseks pidi saama täiuslik inimene. XIX ja XX sajandi vahetusel muutus idee uue inimese loomisest sai enneolematult populaarseks. Mitmel viisil sellele aitasid kaasa meditsiini ja geneetika kiire areng ja ka Charles Darwini ideed.

Pärast 1917. aasta Oktoobrirevolutsiooni enamlased, kes olid peamiselt marksistid, otsustasid lõpuks murda sideme mineviku pärandiga. Uskudes sellesse, et ühiskond kujundab inimest, tahtsid nad koolitada uut, sotsialistliku inimest.

Kuid ühtse kujutlust, missugune peab olema uus inimene, parteil ei olnud. Lev Trotski arvas, et uus sotsialistlik inimene pidi olema revolutsionäär-hävitaja: töötaja, ateist ja internatsionalismi pooldaja, kes võitleb klassivaenlastega ja on valmis vägivalda igal ajal kasutama. Selle inimese füüsilist olekut Trotski kujutas ette kui saledat, naeratavat, väikest ja vilgast, kuid samal ajal närvilist inimest[1].

Teise täiusliku inimese ideaali töötas välja A. Lunatšarski. Tema arvas, et täiuslik inimene on esialgu „kujutlev inimene“. Tema tunnusjooneks olid „sihikindlus, töökus ja solidaarsuse vaim“. Nagu rahvahariduse rahvakomissar arvas, see tüüp võib endast kujutada universaalset inimest: „tal peab olema oma eriala, ta tunneb oma tööd, kuid samal ajal ta peab olema huvitatud ja suutma siseneda mis tahes teadmusringi“[2].

Kuid kõige ambitsioonikam plaan inimese materjali parandamiseks oli „tööstusinimese“ loomine ja see mõte kuulus N. Buhharinile. Nagu arvas enamlaste ideoloog, see peaks olema „teaduslikult organiseeritud inimene“: arenenud nii füüsiliselt kui ideoloogiliselt, kõik tema liigutused peavad rangelt järgima A. Gastevi „teadusliku töö organiseerimise“ süsteemi. Tegelikult on tegemist elava masinaprojektiga[3].

Nagu kirjutab Irina Belobrovtseva: „poliitikute jõupingutused uue nõukogude inimeste moodustamiseks aktualiseeriti 1920. aastate kirjanduses laborikatsete teemat, isiksuse kunstlikku deformatsiooni riigieesmärkide nimel, mis tõi kaasa „homunkuluse“ teema ilmumise“ (Belobrovtseva 1994: 35)[4].

Näiteks, V. Kaverini loos „Viies rändur“ (1922) keegi herr Schwerindoch lõi oma laboris uue Homunkuluse: „õhukese klaasist seina taga, mingis läbipaistvas vedelikus ujus väike alasti inimene suletud silmadega ja täieliku rahuga kehaorganites“ (Kaverin 1980, 1: 66)[5]. M. Bulgakovi satiirilises loos „Koera süda“ (1925) klaasist laboratooriumi motiiv ilmub juba loo alguses. Näiteks korter, kus elab professor, asub „klaasitud lainelise ja roosa klaasiukse taga“ (Bulgakov 1968: 12). Samal ajal sarnaneb professorilt saadud olend ka homunkulusele: „see oli väike, halvasti volditud mees kõverate jalgadega“ (Bulgakov 1968: 47 )[6]. Ka Efim Zozulja antiutoopilises ning samuti satiirilises romaanis „Inimeste töökoda“ (1930) inimesed, kes olid tehtud „inimeste taignast“, elavad lukustatud klaasikambris.

Üldine entusiasm tehnilise progressi vastu ajendas kirjanikke järgmina ka teist homunkuluse motiivi arengusuunda: „elava masina“ loomist. M. Slonimski loos „Emery masin“ (1923) muutub kommunist Oleinikov automaatiks: „Tema sõnad ja liikumised olid selged ja ühtlased, nagu automaadil, millel on täiesti reguleeritud mehhanism“ (Slonimski 1980: 153)[7].

Huvi „elava masina“ loomise vastu langes kokku Nõukogude Venemaal huviga malemängu vastu. Malet tõsteti riikliku tähtsusega mängu auastmesse, sest V. Lenin pidas ise malemängu tõhusaks vahendiks masside ümberharimiseks[8]. Üheks tulemuseks on maleautomaadi motiivi aktualiseerimine 1920. aastate kirjanduses. Ajaloost on teada, et 1769. aastal tutvustas Austria leiutaja Wolfgang von Kempelen Euroopa publikule oma leiutist – maleautomaati. Maleautomaat nägi välja nagu inimese kasvu vahast nukk, kes istus malelaua taga. Nukk oli eksootiliselt riietatud ja tema pea kroonis idamaine peakate, mistõttu ta sai ta hüüdnime Türklane. Kuid Kempeleni maleautomaat polnud tõeline malemasin, see oli elegantne konstruktori pilapettus. Automaadi sees istus elav maletaja, kes pani nuku liikuma. Ühe levinud versiooni kohaselt oli palju aastaid maleautomaadi operaator Poola ohvitser, Kościuszko ülestõusu liige.

Ajavahemikul 1923. – 1928. ilmus Nõukogude Venemaal mitmeid lugusid, kus on kirjeldatud või on olemas maleautomaat. Näiteks, A. Grini romaanis „Kuldne kett“ (1925) konstrueerimistehnik leiutab automaati-ennustajat Ksaveri, kelle prototüübiks oli von Kempeleni maleautomaat. A. Abramovi jutus „Male hukk“ (1926) professor Jastrebov leiutab ka maleautomaadi. Tuleb ka öelda, et professorit ennast on kirjeldatud nagu vahast nukku või panoptikumi eksponaati: ta on liikumatu, kahvatu kui vahast nahaga ja klaassilmadega. V. Mazurkevitši loos „Viimane partii“ (1928) on klaasist tehtud juba maleautomaat ise. See on elektrooniline klaaskast: „kasti ülemisel kaasil oli maletahvel, mis oli tõmmatud sisemusest valgustatud klaasil“ (Mazurkevitš 1928: 44)[9].

Tõik, et maleautomaadi kuju on tihti seotud klaasilaboratooriumi, eksperimenti ja „elava masina“ motiividega, annab meile õigust arvata, et maleautomaadi kuju on võimalik vaadelda kui nõukogude homunkuluse motiivi osana. Selle hüpoteesi täiendab ka ühtne finaal, iseloomulik selle loo žanriskeemile. V. Kaverini loos „Viies rändur“ Schwinrichi poolt loodud homunkulus tuleb tagasi laborisse, kus teda loodi, ja purustab selle: „Ta murdis instrumendid ja tallas puruks kõik klaasid“ (Kaverin 1980, 1: 99). Bulgakovi „Koera südame“ olend Šarikov võtab revolveri ja ähvardab oma loojat professor Preobraženskit. E. Zozulja romaani „inimesed taignast“ tulistavad oma loojaid.

Samamoodi saab maleautomaat oma looja-konstruktori surma põhjuseks. A. Grini romaanis automaat Ksaveri ütleb oma loojale Ekusele: „Ma tapsin sind“ (Grin 1983: 336)[10], mille järel ta peagi sureb. A. Abramovi jutus „Male hukk“ pärast maleautomaadi leiutamist, mis lööb malemängus parimaid maailmameistreid, professor Yastrebov oli avalikult ahistatud ajakirjanduses, mille pärast kiiresti suri. Enesetapuga lõpeb ka maletaja ja maleautomaadi omanik Bartolemeo Diats V. Mazurkevitši loos „Viimane partii“.

Lõpuks tuleb öelda, et maleautomaadi kujutis leidub ka vene emigrantide kirjanike tekstides. Näiteks, maleautomaat on kirjeldatud P. Potjomkini loos “Imed, mis toimusid vanas Prahas 183… aastal” (1926) ja M. Osorgini jutus „Malepuupea“ (1938), kuid mõlemas loos autorid jutustavad ümber von Kempeleni poola ohvitseri loo, mis viitab sellele, et loo maleautomaadist, kes tappis oma loojat, on iseloomulik ainult nõukogude kirjanikele.

Nõukogude riigi eksperimendid uue inimese loomiseks jäid tulemusteta (nagu ka uue riigi loomise katse, mida paljud kirjanikud võrreldasid homunkulusega), kuid jäid alles ilukirjanduses. Ilukirjandus säilitab igaveseks hirmu suure eksperdimendi eest ja jääb hoiatuseks teistele „inimese hinge inseneritele“.

 

 


[1] Vaata täpsemalt: Молостова Е. С. 2014. Модели «нового человека» в советский период: подступы к трансгуманизму // Научные ведомости. Серия Философия. Социология. Право. №9 (180). Выпуск 28. С. 172.

[2] Vaata täpsemalt: Луначарский А. В. 1999. Основные принципы единой трудовой школы. От Государственной комиссии по просвещению 16. 10. 1918 // Народное образование. № 10. С. 55.

[3] Vaata täpsemalt: Устинов О. А. 2007. Проблема человека в творчестве Н. И. Бухарина (историко-философский анализ). Автореф. дисс. на соиск. ст. канд. филол. наук. С. 17-18.

[4] Vaata täpsemalt: Белобровцева И. З. 1994. Стеклянные дома Е. И. Замятина и С. М. Эйзенштейна: тема гомункулуса в русской культуре 1920-х годов // Литературный процесс и развитие мировой культуры. Материалы и тезисы конференции 30. 11. – 02. 04. 1992. Таллинн. С. 31-37.

[5] Vaata täpsemalt: Каверин В. А. 1980. Собр. соч.: в 8 т. Т. 1. М.: Художественная литература.

Peab märkima, et Kaverin ja tema kaaslased loomingulisest ühendusest „Serapioni vennad“ aktiivselt pöördusid E. T. A. Hoffmani ja saksa romantismi poole, et kirjeldada revolutsioonijärgse Venemaa olukorda. Sama võib väita ka Bulgakovi kohta.

[6] Vaata täpsemalt: Булгаков М. А. 1968. Собачье сердце. London.

[7] Vaata täpsemalt: Слонимский М. Л. 1980. Избранное в двух томах. Том 1. Рассказы; Повести. Л.: Художественная литература

[8] Vaata täpsemalt: Коган М. С. 1938. Очерки по истории шахмат в СССР. М., Л.: Физкультура и спорт. С. 225-239.

[9] Vaata täpsemalt: Мазуркевич В. 1928. Последняя партия // Мир приключений. № 3. С. 42-48.

[10] Vaata täpsemalt: Грин А. С. 1983. Блистающий мир; Бегущая по волнам; Золотая цепь.Симферополь: Таврия