Visioonid «Suure ilmutuse» temaatikas

(Vennad Strugatskid)

«Mõista tähendab lihtsustada» (D.Strogov)

Loetu najalt tekkis aimdus, et miskit pidi ongi käsil: «sündmused, mis lõpetavad ühe ajastu inimeste kosmilises eneseteadvuses ja avavad täiesti uusi perspektiive, mida varem oli käsitletud ainult teoreetiliselt.»

Taustaraamistiku tarbeks on vaja üksnes personaalselt kui ka sootsiumi tasandilt täpsustada, millal ja millest sai tegelikult selle suurejoonelise muutuse tarbeks alguse SUUR ILMUTUS? (ja ajaloolise tausta najalt oleks põnev teadvustada ka nood planetaarsed religioosse lummuse loonud Suured Ilmutused, mis toimisid umbes 2000 aasta eest?)

Abilise rolli pakutakse terminina MONOKOSM, mis oleks siis meie endi najalt kui planeeritav ja juhitav evolutsioon.

Ning tolle reipa avitaja kaudu siis mõiste «kodu» laienebki juba kogu Universumile. Meie mänge visioonide mõttepallidega korrigeerivad umbkaudu 100 miljonit Galaktikat, mis lennutati inimlikku tajusfääri juba 1920-ndate aastate paiku.

Millist mõju avaldab too teave (tiirelnud on nood miljonid Galaktikad aga muidugi me ümber ju aegade algusest saadik, teadagi) peatselt religioonidele ja sootsiumile, on aimatav saabuva muutuste perioodina. Kuidas omas ajalooperioodis suhestusid Maa ja Päike, ja milline madin selle ümber käis, on meenutadagi ebamugav. Ning siiani räägime -- virgalt päevast päeva tõuseb Päike -- kuigi me teame, et tegemist on Maa suhtes liikumatu faktoriga.

Seega alustusena pakutakse uutmoodi metabolismi, mille tulemusena muutuvad elu ja tervis praktiliselt igavesteks. Indiviidi eluiga muutub võrdseks kosmiliste objektide vanusega, psüühilist kulumist ei toimu.

/On liikvel teooria, mille najalt saavat ehk juba peagi mitmeti kujundada inimeste eluiga -- kuna meie rakud suudavad endid uuendada 6 -- 7 korda inimea jooksul (elaksime nagu üle omaenda surma mitmeid kordi, aga kuna see on voolav protsess, siis ei muutu nad UUTEKS ühekorraga loomulikult), ning siis tabab seda MUUTVAT süsteemi miskit pidi korrosioon -- nagu metallide puhul ilmekaimalt väljendub /ilmselt on õhus mingi üsna tilluke protsent ainet, mis neid protsesse põhjustab/... Seega on eeldatavasti korrosiooni vähendamine meid ümbritseva õhu koosseisu võimalikes muutumistes...

Tulemiks oleks ehk meie organismi rakukudede uuendajat alul võimalik turgutada väikeste kaasaskantavate õhupudelikestest saadavate abikogustega -- kuniks arenev tehniline baas suudab turvaliselt muuta VEIDI meid ümbritseva õhu koostist vastavalt, et ei tekiks korrosioonilist kulumist. Seega -- on IVA tolles piiblistki loetavast infost, et inimesed elasid vabalt suguliseltki toimivatena 900 aasta vanusteks.../

Tekkiva monokosmi indiviidid ilmselt ei vaja loojaid. Nad on ise oma kultuuri loojad ja selle tarbijad.

Veetilga järgi on nad suutelised taastama nii ookeani kui ka kõigi seda asustavate, sealhulgas ka mõistuslike olendite maailma. Ja see kõik toimub lakkamatu ja vaigistamatu tajumisnälja tingimustes.

Et too ime käivituks, peab aga ootama, kuni MÕISTUS esmase evolutsiooni raames areneb kogu planeeti hõlmavaks sootsiumiks /aga -- juba on meie kasutada INTERNETINDUS?/

Samas probleem -- kuidas hoida ära progressi kahjulikke tagajärgi -- progressi pidurdamine võib olla sama köitev kui selle arendamine -- kõik sõltub lähteseisukohast ja kasvatusest /ilmselt senini Idamaades toimiv taktika?/

Läänes aga -- oleme me liikuvuses. Me liigume, ja järelikult võime eksida liikumissuuna valikul?

Inimkond jaguneb -- ebavõrdseteks osadeks -- meile tundmatute parameetrite alusel.

Seejuures läheb väiksem osa forsseeritult ja igaveseks suuremast osast ette, mis saab paraku teoks inimestele ilmselt täiesti võõra ülitsivilisatsiooni oskuste ja tahte abil /kuid lootusrikkalt on aimatav -- meist arenenumatega saab olema võimalik leida kosmilisi KOKKULEPPEID -- mahajäänutega oleks raskem leida lahendeid, mis tooksid sisse meilegi sobilikke muutuvusi?/

Seega meid teavitati, et juba me liigume mingi sihi poole, mis tõotab meile vähemasti hulganisti huvitavaid elamusi...

Suhestustsoonide maaletoojatest RÄNDURID lepingupartneritena on ilmselt oma arengus piisavalt kaugel, et neil puudub vajadus lahterdada arengulise ajaloo perioode -- ning kuidas fikseerida ajaloolise sündmusi, kui arenguskaalal on miljardeid aastaid..

Miks me siis siin planeedil Maa ikkagi visalt ülistame oma ajalugu? Oleme alatasa selle üle uhked, et kusagil keegi Kuningas sõi kolme maasikat ja pani vaadi mõdu hinge alla -- avame mälestusmärgi. Siis võiksid nüüdisinimesed uhkeldada nii lasteaias kui koolis kunagi kordasaadetud vempudest ajaloo ülistusobjektide kujundamisega...

ASTUME SIIS MÕTTERUUMIDESSE, MIDA VALGUSTAB ME AJATU JA AVARDUV LOOMUS!

MY (OUR) VISION IS MY (OUR) RELIGION!!!