"Algernoni" kujundus

"Tehnilise lahenduse" arutelus toimus hiljuti mõttevahetus selle üle, mis võiks olla "Algernonis" teisiti.

Esmalt tahan öelda, et mul on väga hea meel, et inimesed, kelle arvates ei tööta uus hiir päris nii nagu vaja, lugesid selles lõngas üles rea konkreetseid ja selgeid ettepanekuid. Kahjuks olen enam kui aasta jooksul kuulnud peamiselt hämaravõitu kriitikat ning kui olen palunud oma seisukohti täpsustada ning kirja panna, on tavaliselt järgnenud vaid pahuravõitu vaikus. Aitäh kõigile ülalnimetatud lõngas sõna võtjaile!

Konkreetsemaks minnes püüan siin kõigele esiletoodule vastata.

Kujundus ja värvivalik

Toimetusel pole vähemalt esialgu kavas oluliselt muuta paigutust ehk layout'i. Küll aga on tänasest õhtust alates väga kerge muuta värvilahendust ning pildikesi. Pruunides-beezhides toonides oktoobrinumber illustreerib sellekohaseid võimalusi. Toimetuse liikmete hulgas pole mitte ühtegi inimest, kes taolise kunstnikutööga endale kunagi leiba oleks teeninud ning seetõttu oleme tänulikud igasuguse abi eest väljastpoolt.

Serveris asuvad kaks "Algernoni" kuvapilti, aadressidega http://www.obs.ee/cgi-bin/Zope.cgi/images/esileht ning http://www.obs.ee/cgi-bin/Zope.cgi/images/arutelu. Kõigil, kes tunnevad end suutelisena kujunduse osas midagi enamvähem süsteemset arvama, on vaba voli neid käesoleva aasta lõpuni enda lemmikprogrammiga sodida ja tulemus toimetusse saata. Juhul, kui selliselt vormistatud ettepanekuid saabub arvestataval hulgal, jätab toimetus nende hulgast valimise lugejate hooleks. Kui seda ei juhtu, näeb 2005. a. veebruarinumber välja, nagu varasemad.

Plussil ja miinusel klõpsamine arutelus - Oop

Nüüd keritakse lehekülge automaatselt klõpsatud lõngani.

Viga viimaste artiklite loetelust kommenteeritud artiklile minnes - Meelis

Parandatud.

Arhiiv autorite nimede loeteluna - Diaspar

See ei ole arhiiv, vaid otsing. Arhiiv on eraldi, sinna jõuab lehe jaluses asuva viite abil. Artiklid ja jutud on tõepoolest kaks ise asja, kui pakutakse neile välja mingi sobiv üldnimetus, siis vahetan ära. Kirjutised?

Kõigi arhiveeritud numbrite kuvamine menüüs - Diaspar

Kui tekib vajadus mitme aasta numbreid arhiivis kuvada, siis seda ei tehta ühes puus. Konkreetne lahendus tuleb jaanuarinumbris.

Viimased ... kirjutist ei tööta - Diaspar

Ei õnnestunud tuvastada, et ei tööta.

CSS - Diaspar

CSS-i kasutatakse, aga mitte iga asja jaoks, eriti värvide jaoks. Põhimõtteliselt pole vahet, sest värvid võetakse dünaamiliselt rakendusserveri vastavast objektist.

Liiga palju valget - Ivo

Enam ei ole valge :) Edaspidised pretensioonid kujundusele palun esitada nii, nagu ülal kirjeldatud.

Juttude kommentaaride kuvamine ühes jorus - Ivo

Põhimõtteliselt on see minu meelest pseudoprobleem, sest kes tahab, võib ju kirjutada juttude kommentaare nii, et alati tekib uus lõng (mitte vastates kellegi teise kommentaarile). Kui rahvas väga tahab, võin ma lõngade sügavuse teha konfitavaks, aga hetkel arvan, et seda pole vaja.

Link "Arvusta BAAS-is" - Ivo

Sel juhul tekib küsimus, milleks üldse "Algernonis" juttude arvustamise võimalus (selle üle on minevikus n+1 korda viljatult vaieldud ja seni, kuni keegi mingit väga head põhjendust välja ei mõtle, jääb see nii, nagu on). Praegu arvan, et las BAAS olla BAAS ja "Algernon" olla "Algernon". Muide, kui teha selline lõik, siis võiks vabalt hakata ka BAAS-i arvustusi hiires kuvama jutu all. Las siis ollagi kogu arvustusemajandus BAAS-is. Aga ma ei arva, et kogu see asi hea mõte oleks.

Kas Marilin hakkab hulluks minema!?

Kallis Marilin, sa ei hakka hulluks minema, vaid sattusid arendusprotsessi tunnistajaks :) Igatahes täname kaasaelamise eest.