Joosua 10: 5-13

5. Siis nad kogunesid ja tulid üles, need viis emorlaste kuningat: Jeruusalema kuningas, Hebroni kuningas, Jarmuti kuningas, Laakise kuningas, Egloni kuningas -- nemad ja kõik nende sõjaleerid, ja asusid leeri Gibeoni vastu ning sõdisid temaga.

6. Aga Gibeoni mehed läkitasid ütlema Joosuale, kes oli leeris Gilgalis: «Ära tõmba oma kätt oma sulaste juurest tagasi! Tule ruttu üles meie juurde ja päästa ning aita meid, sest kõik emorlaste kuningad, kes elavad mägestikus, on kogunenud meie vastu!»

***

«Kontrolli energiakadu!»

Janisel lasi oma pilgul rännata üle läikiva, kroomitud pinnaga juhtpuldi: «Veidi suurem keskmisest, aga pole hullu.»

«Väga hea. Meil on 72% vajalikust energiast juba käes. Enam pole palju aega jäänud.» Oli kuulda, kuidas Hain krooksatas. See oli tema vaste naerule. Ka Janiseli suu tõmbus muigele.

«Hea küll,» ütles ta, «Ma kontrollin alumised generaatorid üle ja tulen siis sinu juurde.»

«Ma ootan. Muuseas, siin üleval on väga hea väljavaade. Ilmselt näeme suurepärast vaatemängu...» Hain klõpsatas mikrofoni kinni ja Janisel jäi üksinda. Üksnes antimateeriat ümbertöötlevad seadmed sumisesid vaikselt.

«Jehoova,» lausus Janisel omaette, «sinust saab jälle jumal kõigile. Selline nagu sa olema peaksidki.»

***

7. Siis Joosua läks Gilgalist, tema ja kõik sõjamehed ühes temaga, ja kõik vaprad võitlejad.

8. Ja Jehoova ütles Joosuale: «Ära karda neid, sest ma annan nad sinu kätte; ükski neist ei suuda seista sinu ees!»

9. Ja Joosua läks äkitselt neile kallale, olles öö jooksul Gilgalist üles tulnud.

10. Ja Jehoova viis nad segadusse Iisraeli ees, kes valmistas neile suure kaotuse Gibeoni juures ja ajas neid taga Beet-Hoorani tõusutee suunas ning lõi neid kuni Asekani ja Makkedani.

***

Janisel jõudis juhikabiini. Hain ei pööranud peadki.

«Jõudsid täpselt. Praegu on juba 96%.» Janisel ei vastanud, vaid istus Haini kõrvale.

«Mis sa arvad, kuidas see staatikaväli välja näeb, kui me ta käima saame?» Hain ei tõstnud ikka veel pilku laual olevalt holoprojektsioonilt.

Janisel vaikis hetke, enne kui vastas: «Ma pole kunagi mõelnud, kuidas see välja näeb. Pigem selle peale, mida sellega teha saab.»

Hain irvitas.

«Ma kujutan ette Vabariigi sõjaministri nägu, kui ta saab teada, et kogu tema mõjuvõimas laevastik, kogu tema relvatagavara ei päästa teda hukust, mis kõiki ketsereid ees ootab. Sõja võidame meie. Ja seda üksnes paari väikese laeva ja staatikavälja kaasabil. Olgu kiidetud Kristus, kes meile selle leiutise tõi.»

Janisel noogutas Haini jutu peale: «Aga enne peame me seda katsetama.»

«Ma tean... Olla esimesed, kes peatavad päikesesüsteemi -- see mulle meeldib! Oo, juba 98%.»

Janisel lasi oma mõtetest veelkord läbi kõik, mida ta staatikavälja kohta teadis. Seda polnud just palju: «Salapärane skeem, mille leidsid ühelt provintsiplaneedilt seal elavad mungad. Ilmselgelt välise päritoluga... Aastaid Kiriku teadlaste poolt uuritud... Leiti, et seadeldis on välja mõeldud erilise, «intelligentse» välja tekitamiseks, mis peatab kõik temasse sattuvad objektid, välja arvatud keerulise molekulaarse ehitusega elusorganimid... Mõjutab kõigepealt väiksemaid, seejärel suuremaid objekte... Kõrvaltoimed, kui esinevad, teadmata...»

«100%. Läheb lahti.»

Janisel kuulis generaatorite vaikimist. Ja edasi... ei juhtunud midagi.

Janisel vaatas Haini poole: «Kas see töötab ikka?» Hain tõstis käe, et ta vaikiks ja osutas holoprojektsioonile, mis kujutas nende ees laiuvat päikesesüsteemi. Äkitselt taipas Janisel, mis oli toimumas. Imepisikesed täpid, mis tiirlesid ümber planeetide ja kujutasid igasugust kosmilist prahti, olid peatunud. Staatikaväli mõjus aegapidi. Momendil veel toimiv gravitatsioon hakkas seda prahti planeetide poole tõmbama. Planeetideni jõudsid küll ainult väikesed tükid...

***

11. Aga kui nad Iisraeli eest põgenedes olid Beet-Hooroni nõlvakul, siis heitis Jehoova taevast nende peale suuri kive kuni Asekani, nõnda et nad surid; neid kes surid rahekividest oli rohkem kui neid, kelled Iisraeli lapsed tapsid mõõgaga.

***

Janiseli ja Haini silme ees toimusid veidrad sündmused. Väikesed asteroidid ja muu pisikene kraam peatus lõplikult ja jäi lihtsalt «rippuma». Järg jõudis kuudeni. Nende pöörlemise kiirus hakkas alanema ja nad seisatusid. Mõnda aega mõjus veel inerts, mis neid planeetidega koos edasi viis, kuid ka planeedid ei liikunud oma endise kiirusega. Ka nemad hakkasid peatuma.

Janisel nägi kõike seda ja kuigi ta mõistus ütles, et selline objektide erinevatel aegadel peatumine peaks viima katastroofini, ei juhtunud midagi sellist. Näis nagu seaks peatumisprotsessi kellegi suur, kõikehaarav mõistus ja ka käsi.

«Jumal,» sosistas Hain, «jumal...»

***

12. Siis Joosua rääkis Jehoovaga sel päeval, kui Jehoova andis emorlased Iisraeli laste kätte, ja ütles Iisraeli nähes:

«Päike, püsi paigal Gibeonis
ja kuu, Ajjaloni orus!»

13. Ja päike püsis paigal
ning kuu jäi seisma,
kuni rahvas oli kätte maksnud
oma vaenlastele!

Eks see ole kirjapandud Õiglase raamatus? Ja päike seisis keset taevast ega tõtanud loojuma peaaegu kogu päeva!

***

See oli suur võit.