Deemonite leksikon ilmunud

Leander Petzoldt "Väike deemonite ja vaimolendite leksikon"

Miks ei leia Igavene Juut rahu?

Miks läheb põrgusse pastori armuke, aga pastoril endal on endiselt lootust taevasse pääseda?

Kust on näkineiu saanud oma kauni välimuse?

Kust on pärit Dracula verejanulisus?

Kuidas õigesti käituda kohates deemonlikku olendit?

Nendele ja paljudele teistele küsimustele annab vastused äsja ilmunud

"Väike deemonite ja vaimolendite leksikon". Raamat toob meieni Dracula, haldjad, ükssarvikud, kummitused, trollid, draakonid ja paljud teised rahvausundi maailmast pärit kujud ühtaegu asjatundlikul ja kergesti mõistetaval moel - nii, nagu me tunneme neid peamiselt muinasjuttude, muistendite ja legendide kaudu. Autor selgitab põnevaid nimetuste tähendusi, teeb kindlaks, kust või millisest ajastust mingi vaimolend pärit on, ning näitab, millised kujutelmad ja lood nendega seonduvad.

Eesti folklorist Reet Hiiemäe on täiendanud raamatut paralleelidega eesti rahvausundi üleloomulike olendite kohta, rõhuasetusega neile paralleelidele, mida professor Petzoldt on oma raamatus vahendanud. Nii on võimalik paremini selgust saada eesti olendite tunnusjoontest ka laiemas Euroopa usundilises kontekstis.

Arvukad illustratsioonid annavad tunnistust deemonitesse ja imeolenditesse uskumise ulatuslikust mõjust kujutavale kunstile.

Raamatut saab osta Eesti Kirjandusmuuseumist

Tartu, Vanemuise 42

Tel: 07-377745

Hind: 44 krooni

Leander Petzoldt (autor), Reet Hiiemäe (kommentaarid)

Lehekülgi: 256

Formaat: A5

ISBN 9985-867-69-6

Kujundus: Triin Summatavet, Maris Kuperjanov

Väljaandja: Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond

Väljaandmisaasta: 2003