Filmiarvustus: "Raudmees" (2008)

Leian, et "Raudmees" (2008) väärib meenutamist juba seepärast, et tegemist on linateosega, mis pani aluse ajaloo tulusaimale filmiseeriale. Järgnev artikkel käsitleb konteksti ja visuaalseid detaile, mis filmi esmakordsel vaatamisel võivad kahe silma vahele jääda (hoiatan ka lugejaid, et tekst sisaldab rohket teavet "Raudmehe" sisu kohta, vähesel hulgal ka "Raudmees 2" ja "Tasujad" kohta).

Tony Stark on silmapaistvalt edukas ja innovaatiline relvaarendaja, kes lisaks geniaalsusele paistab silma ka egotsentrilisusega. Südant ta enda tegevuse võimalike tagajärgede pärast kuigivõrd ei valuta. Sealjuures usub ta, et relvade tootmine on vajalik maailmas rahu tagamiseks, kuid tema väärtushinnangud muutuvad pärast atendaadi ohvriks sattumist.

Rünnaku järel teadvusele tulles avastab Tony, et on langenud terroristide kätte vangistusse. Sealjuures nõuavad viimased, et ta ehitaks neile "Jericho" raketi, mille Stark hiljuti välja töötas. Teeseldes, et ta ehitabki soovitud relva, konstrueerib Tony vangistuseks põgenemiseks kõrgtehnoloogilise metallist rüü.
Pärast pääsemist tunneb Stark vastutust roimade eest, mis on pandud toime kasutades tema välja töötatud relvi. Seetõttu sulgeb ta enda firmas relvaarendusosakonna. Samuti ehitab ta täiustatud raudmeherüü ning võtab eesmärgiks hävitada enda projekteeritud relvad, mis on sattunud valedesse kätesse.

Tony Starki iseloomustab stseen, milles ta teeb enda rüüga esimese testlennu. Stseeni haripunktis üritab Tony purustada lennuki SR-71 püstitatud kõrgusrekordit. Seda tehes jäätub tema rüü ning seal sees olev elektroonika lakkab töötamast. Napilt pääseb Stark intsidendist eluga. Kõnealune stseen on suures osas inspireeritud Ikaruse müüdist. Ikarus lendas liiga lähedale Päikesele ning seetõttu sulasid tema vahast tiivad. Stark lendab liiga lähedale Kuule ning selle tagajärjel jäätub tema rüü.

Tihti kiputakse unustama, et müüdis hoiatati Ikarust ka madalalt lendamise eest. Liiga madalalt lennates oleks mereniiskus tema tiivad raskeks muutnud ning ta oleks vette kukkunud. Filmist leiab viite ka sellele osale müüdist. Nimelt jutuks olevas stseenis enda koju naastes lendab Stark väga madalal mere kohal. Seejärel jõuab ta enda majani ning üritades maanduda kukub ta läbi maja katuse.

Psühhoanalüüsis eksisteerib ka termin Ikaruse kompleks. See viitab teatud tüüpi liigambitsioonikale karakterile. Mitmed Tony Starki isiksuseomadused osutavad mainitud kompleksile.

 • Nartsissism
  Sellest, et Tony Stark kannatab nartsissismi all, räägitakse konkreetsemalt "Raudmehe" teises osas, kuid ka esimeses filmis näeb tema karakteri juures eneseimetlusele omaseid tunnuseid. Näiteks annab nartsissismist aimu filmi viimane stseen, milles Stark ei soovi superkangelasele omaselt enda identiteeti varjata. Selle asemel võtab ta riski ja tunnistab avalikult, et on Raudmees.
 • Imetlus tule vastu.
  Relvaarendajana puutub Tony Stark pidevalt kokku tulega. Ka tema rüü puna-kollane värviskeem on omane tulele. Kusjuures selliseks värvilahenduseks sai ta inspiratsiooni, vaadates enda garaažis paiknevat leekidesse värvitud autot. Starki ehitatud robot Dum-E jälitas teda tihti tulekustutiga. Võimalik, et Dum-E oli teadlik Starki tulelembusest.
 • Naiste ärakasutamine naudinguobjektina
  Stark on teada-tuntud elunautleja ja playboy. Selles võib filmi käigus korduvalt veenduda.
 • Lapsik käitumine täiskasvanueas
  Lapsik käitumine on Tony Starkile väga omane. Näiteks enda assistendi Pepper Pottsiga kõneleb ta tihti lapsikul toonil.
 • Püüdlus surematuse poole.
  Stark käitub filmis korduvalt, nagu ta oleks surematu. Raudmeherüüd arendades võtab ta pidevalt riske, mis päädivad kukkumiste ja vigastustega, kuid ta täiendab pidevalt rüüd ning parandab eluohtlike olukordadeni viinud probleemid.

Eelneva loetelu viimase punktiga jõuame Tony Starki isiksuse kõige olulisema ja defineerivama omaduseni. Nimelt õpib ta enda vigadest ning sellest lähtuvalt täiendab ta pidevalt enda loodud tehnoloogiaid. Kui raudmeherüü juures ilmneb mõni oluline puudus, siis võib olla kindel, et rüü uuema mudeli juures on see puudus eemaldatud. Jäätumisprobleemi likvideerib Stark koheselt pärast sellest teadlikuks saamist. Motiiv, et Tony Stark täiendab hiljutistest ebaõnnestumistest lähtudes enda rüüd ja teisi tehnoloogiaid, kordub ikka ja jälle ka hilisemates Marveli stuudio filmides. Tihti paneb ta varasemalt ohtu kujutanud faktorid isegi enda kasuks tööle. Näiteks filmis "Raudmees 2" rünnatakse Tonyt tugevate elektrilaengutega ning tema rüü saab seeläbi tõsiselt kahjustada, kuid filmis "Tasujad" suudab Tony rüü juba tema vastu suunatud elektrit absorbeerida ning seda isegi edasiseks kasutamiseks talletada.

Mitmeid kordi lahendab Tony Stark võimatuna tunduvaid probleeme. Toon selle kohta järgneva näite. Kui terroristid Tonyt ründavad ja ta vangistavad, siis pärast seda teadvusele tulles tabab teda suur ehmatus. Ajal, mil ta oli teadvuseta, opereeriti tema rinda autoakuga ühendatud elektromagnet. Magneti eesmärk on hoida Tony südamest eemal mürsukillud, mis atendaadi käigus tema rindkerre sattusid. Pärast kõnealusest seadmest teadlikuks saamist ehitab Tony uue elektromagneti, mille enda rinnas paiknevasse metallpessa sisestab. Uus magnet on eelmisest tunduvalt võimsam ning funktsioneerimiseks ei pea sinna külge kinnitama eraldi akut. Elektromagneti ehitab ta ühe minevikus enda välja töötatud seadme eeskujul. Selleks seadmeks on keskkonnasõbraliku energia allikas, mida nimetatakse arc reactor'iks. Teisisõnu muudab ta arc reactor'i tehnoloogia mõõtmetelt tunduvalt väiksemaks. Hiljem kutsub filmi antagonist Obadiah Stane kokku teadlastemeeskonna sooviga ehitada analoogne minimõõtmetes arc reactor, kuid ülesannet täitma asunud teadlased annavad Stane'ile peagi teada, et arc reactor'i miniaturiseerimine on võimatu.

Tähelepanelik vaataja võib Tony Starki iseloomuomaduste kohta järeldusi teha ka stseenide kujunduse põhjal. Näiteks ühes stseenis remondib Stark enda garaažis väga nähtaval kohal paiknevat hot-rod autot. Samal ajal võib kaadris põgusalt näha fotot, millelt paistavad remonditav auto ning Tony isa Howard. Tundub, et jutuks oleva auto ehitaski Tony justnimelt enda isaga. Starki nostalgilisest meelelaadist annab aimu ka asjaolu, et tema garaažis tegutseb robot Dum-E. Viimase ehitas Tony kooliajal ning seetõttu on Dum-E suhteliselt puudulik robot. Samas Tony ka ei loobu temast ega paranda ta vigu. Ühes stseenis ütleb Stark, et teda on nimetatud mitut moodi, aga mitte kunagi ei ole teda kutsutud nostalgiliseks. Kuid eelneva põhjal võib Tony Starki nostalgiliseks nimetada küll.

"Raudmehes" on peamiseks visuaalseks sümboliks tuli. See sümboliseerib peategelast Tony Starki ning samuti tehnoloogiat ja innovatsiooni. Korduvalt väljendab tuli Tonyga toimuvat. Näiteks, kui viimane viibib vangistuses, siis mitmes stseenis võib näha terroristidest ümbritsetud tulekoldeid. Sümboolselt on tuli vaenulike jõudude poolt sisse piiratud ning nende kasuks tööle pandud nagu filmi peategelanegi. Kui Tony hakkab koopast põgenemiseks raudmeherüüd sepistama, siis sümboolselt kasvavad taustal ka leegid. Põgenemiseks kasutatava rüü peamine relv on leegiheitja. Leeke kasutades tapab Stark teda vangistuses hoidnud terroristid ning õhib nende laagri. Plahvatuse toimumisega paralleelselt lendab Tony ära terroristide laagrist. Sümboolselt löömab põgenemise ajal suur tulekera, mis tõuseb koos filmi peategelasega kõrgele vabadusse.

Sarnaselt peategelase Tony Starkiga saadab tule motiiv ka antagonisti Obadiah Stane'i. Viimane on pikka aega olnud Tony liitlane, kuid filmi käigus tuleb välja, et ajapikku on ta Tonyt vihkama hakanud. Inglise keeles tähendab rust stain roosteplekki. Roostetamine on oksüdatsiooniprotsess nagu tuligi. Tinglikult võib öelda, et roostetamise näol on tegemist aeglase põlemisega. Tundub, et filmi tegijad said sellest asjaolust inspiratsiooni väljendamaks Obadiah Stane'i kasvavat viha ja muutumist antagonistiks ka visuaalselt. Tuld võib tema läheduses näha läbi terve filmi; võib isegi öelda, et teda saatvad leegid muutuvad aina suuremaks. Filmi lõpus Tony ja Stane'i vahel aset leidvas vastasseisus vabaneb viimase viha täielikult ning tuld ja plahvatusi võib näha rohkelt. Võitlus eskaleerub hetkeni, mil Stane ise suures plahvatuses hukkub. Võib ka öelda, et Stane ja Tony võitlevad tule pärast. Konflikti kasvades kasvab ka tuli.

Pärast Stark Industries'e relvaarendusosakonna sulgemist kaotab firma suure osa turuväärtusest ning ettevõtte päästmiseks soovib Stane rahaks teha miniatuurse arc reactor tehnoloogia. Tony seda ei luba, kuna kardab tehnoloogia sattumist valedesse kätesse. Hiljem eemaldab Stane Tony rinnas paikneva miniatuurse arc reactor'i ning jätab viimase seejärel surema. Seda tehes peab ta monoloogi, milles meenutab, et Tony isa aitas ehitada aatompommi ning tõstatab küsimuse, et millises maailmas me elaksime, kui aatompommi loojad oleksid olnud sama isekad, kui seda on tema meelest Tony. Selles stseenis viitab tuli Prometheuse müüdile. Kreeka mütoloogias on Prometheus titaan, kes varastas jumalatelt tule ja tõi selle inimkonnale. Obadiah Stane jätkab Stark Industries'e egiidi all relvadega kaubitsemist ka siis, kui Tony on juba sulgenud firma relvaarendusosakonna. Sealjuures peab Stane Tony suhtumist naiivseks ning usub, et relvi peab tootma vältimaks maailma langemist kaosesse.


Stseenis, kus Tony Stark esitleb "Jericho" raketti, paistab mitmest kohast välja religioosne motiiv. Näiteks on pildi paremas ääres paikneva kindrali perenimeks Gabriel. Sama nime kannab üks peainglitest.

 


Hetkel, mil "Jericho" rakett plahvatab, moodustab õhku paiskuv tolm Tony Starki selja taga justkui inglitiivad. Samuti omab Starki poos religioosset tähendust, kuna meenutab risti löödud inimese kehaasendit.

 


Plahvatuse lööklaine sunnib iroonilisel kombel mitmed sõjaväelased põske ette keerama. Kogu raketiesitluse stseen meenutab kujunduse poolest ka piiblist tuntud mäejutlust.

 


Kuigi Stark ise väitis vastupidist, oli ta üsna nostalgiline. Pildil on kaader Tony garaažist. Näha on auto, mille ta koos oma isa Howardiga ehitas ning all paremas nurgas paistab foto isast endast, tegemist on ühega mitmete seast.

 


Tony Stark lahendab filmis mitmeid võimatuna tunduvaid tehnilisi probleeme. Näiteks miniaturiseerib ta pildil kujutatu arc reactor'i ning loob sellega võimsa ja potentsiaalika energiaallika.

 


Filmis väljendab tuli sümboolselt Tony käekäiku. Näiteks kui ta viibib vangistuses, siis näidatakse korduvalt terroristidest ümbritsetud tulekoldeid.

 


Rüül, mida Tony vangistuseks põgenemiseks kasutab, on põhirelvadeks leegiheitjad. Kui jätkata religioosse motiiviga, siis võib Starki vangistuses viibimist võrrelda purgatooriumi ehk puhastustulega. Sümboolselt põleb põgenemise ajal kogu laager.

 


Terroristide läheduses olevatest tulekolletest tõuseb tihti nähtavalt suitsu.

 


Kui Stane Tony rinnast arc reactor'i eemaldab, viitab tuli Prometheuse müüdile. Stane arvab, et teeb õiget asja, kui soovib Tony leiutatud tehnoloogiaid monetariseerida ja avalikkusega jagada.

 


Pärast arc reactor'i röövimist on ka tuli, mis enne paiknes Stane'i ja Tony vahel, selgelt Stane'i pool.

 

 
Filmist leiab stseeni, mis väljendab visuaalselt Tony nartsissistliku meelelaadi muutumist enesekriitilisemaks ja vastutustundlikumaks.

 


Kõnealuses stseenis tulistab ta puruks klaaspinnad, millel näeb enda peegeldust. Siinkohal oleks paslik meenutada, et vanakreeka müüdis suri Narkissos, kuna jäi enda peegeldust imetlema.

 


Ühes stseenis lendab Stark liiga kõrgele hoolimata virtuaalse abilise Jarvise antud jäätumishoiatusest.

 


Selle tagajärjel Tony rüü jäätub ning ta kukub end peaaegu surnuks. Intsident on inspireeritud Ikaruse müüdist. Ikarus lendas liiga lähedale Päikesele ning selle tagajärjel sulasid tema tiivad. Stark lendab liiga lähedale Kuule ning tema rüü jäätub.

 


Tony Stark suudab enda tehnoloogilise võimekuse juures leida lahenduse peaaegu igale probleemile, mis tema teele satub. Pildil kujutatud kaadris on ta jäätumisprobleemi juba lahendanud.

 


Ikaruse müüti meenutades kiputakse tihti unustama, et Ikarust hoiatati ka liiga madalalt lendamise eest. Madalalt lendamine võib tunduda petlikult ohutuna, testlennu stseenis saab Tony aga viga justnimelt madalalt kukkudes.