Lugejak?sitlus kujunduse osas

Mõni aeg palusime soovijatel saata oma nägemusi "Algernoni" kujunduse kohta. Laekus kaks arvestatavat varianti. Selgitamaks, milline kujundus on kõige rohkem lugeja meelepärast, kuulutab toimetus välja vastava küsitluse.

Vastusevariandid on:

1) "Algernoni" kujundus augustini 2004 (praegune paigutus, sinised toonid);

2) "Algernoni" praegune kujundus (praegune paigutus, pruunid toonid);

3) "Algernoni" praegune paigutus mingi muu värvilahendusega (näidata ära, millisega);

4) siit leitav prototüüp: http://www.hot.ee/ivo_t/algernon2/

5) siit leitav prototüüp: http://bart.w3.ee/algr/index3.htm

Eelistustest palume jaanuarikuu jooksul teada anda aadressil algernon@obs.ee.