13. Projekti „Tähetolm“ faile IV

ÜRO DIPLOMAADID KOGUNESID, ET RAHUMEELSELT ARUTADA USA ÜKSUSTE VÄIDETAVAT LÖÖKI HONGKONGIS TULNUKATE RÜNNAKU AJAL. USA PRESIDENT JA PENTAGON LÜKKAVAD KÕIK SÜÜDISTUSED TAGASI, JÄÄDVUSTATUD RELVADE JA LENNUKITE VÄLIMUS EI SARNANENUD AINSAGI TEADAOLEVA PROFIILIGA.

YOUTUBE VÕETI AJUTISELT MAHA, KUNA TULNUKAVIDEOTE ÜLESLAADIMISE MAHT ÜLETAS ADMINISTRAATORITE SUUTLIKKUSE NEID VALITSUSE KÄSUL MAHA VÕTTA. VIDEO TÕUSIS KÜMNE VAADATUIMA HULKA VÄHEMA KUI NÄDALA AJAGA.

Hoiatus: juurdepääs sellele failile on PIIRATUD tasemeni ÜLISALAJANE või kõrgem. Volitamata juurdepääsukatsed sellele failile vaadatakse üle ning võivad lõppeda VALLANDAMISE JA/VÕI KRIMINAALMENETLUSEGA. Seda faili tohib levitada ainult komandör David Bradfordi loal; ilma loata levitamine võib kaasa tuua VALLANDAMISE JA/VÕI KRIMINAALMENETLUSE.

PROJEKT: Tähetolm

TEEMA: Ksenobioloogia / käitumisteooria

KATSE JUHATAJA: dr. Joel Mills, dr. Kim Ngo

Lisafailid: Videvikusära intervjuu tõlge, lingid piltidele ksenobioloogia allikates, Videvikusära joonistatud pildid, isiklikud märkmed dr Millsilt, lisamärkmed dr Ngolt.

Järgnevad isiklikud märkmed:

UUS KIRJE: 08:00, 22.04.2015

Pärast seda, kui üllatavad paljastused Videvikusära poolt äratasid meie tähelepanu, tegin ma sobiliku teema millestki, mida ta mainis: maagilised esemed tema maailmas. Teema tõusis üles vestluses reamees Jenkinsiga ja see oli rangelt mitteametlik. Videvikusära joonistas teemaksolevatest esemetest pildid ja need on juba üles laetud. Kuigi nende esemete autentsust on praegu võimatu kontrollida, annavad need meile vihjeid Videvikusära maailma kultuurist ja natuke lisateavet olendist nimega Ebakõla.

Allpool on kirjas märkmed maagilistest esemetest, millest me rääkisime, ja Kimi oletused, mis ta intervjuu ajal kirja pani. Kuna see on täielikult teoreetiline ja praktilised tõendid puuduvad, keeldus dr. Moira Vahlen enda kommentaaridest.

Esimesi maagilisi esemeid, millest Videvikusära rääkis, nimetas ta Harmooniaelementideks. Esemed on komplekt kuuest ehtest, mis, kui nad on kaela pandud, aktiveeritud ja asuvad lähestikku, võivad tekitada võimsaid mõjusid. Kuigi kõik jutud nendest Elementidest on suuremal või vähemal määral fantastilised, kinnitas Videvikusära, et need on ainsad asjad, millega on võimalik vangistada Ebakõla.

(Ngo täiendus)

Videvikusära kirjeldatud ja Millsi dokumenteeritud Elemendid tunduvad olevat ka tugeva sotsiaalse tähtsusega, sest nad vajavad kõigi Elemendikandjate vahel tugevat sidet ja neid saab võrrelda voorustega inimühiskonnas. Need voorused on Ausus, Ustavus, Naer, Headus, Lahkus ja Maagia. Järgneb loend kuuest praegusest Elemendikandjast ja voorustest, mida nad esindavad. Pildid on joonistanud Videvikusära juba varem ja lingitud visuaalseks täienduseks.

Kirjutasin veidi ka suhetest, kuna neil on oluline osa Elementide toimimisel.

(Ja pealegi ma pean küsima Joeli kinnitust neile nimedele. Need on ilmselt tõlkeloitsu tulem, ma ei võta neid tõsiselt.)

Ausus – Videvikusära nimetab aususe kandjat Õunarüübiks, kes on farmer, kes elab Ponyville'i naabruses. Ta on maa-tüüpi poni, märkimisväärselt tugev ja vastupidav, tuntud „õiglase kabja“ ja aususe poolest sõprade, pere ja külaliste suhtes, kuni nad on sõbralikud. Tal on suur ja lai suguvõsa, mille liikmeid jagub kõikjale Equestriasse, ning ta peab lähedasi sõpru samuti pere hulka kuuluvaiks. Väidetavalt on ta mõnes olukorras kangekaelne. Tal on sõbralik rivaliteet Ustavuselemendiga ja sage kiuslik suhe Lahkuseelemendiga. Tema identiteedimärgiks on kolm punast õuna.

Ustavus – Vikerkaaresööstu nimeline pegasus, „ilmaponi,“ kelle ülesandeks on reguleerida ilma Ponyville’i ümbruses. Ta elab pilvedest ehitatud majas ning võib neid sättida ja kujundada nii, kuidas tahab. Ta on sportlik, võistlev ja tuntud kiiruse poolest. Ta on praegu ainus teadaolev pegasus, kes suudab tekitada „vikerkaare helikiirusepauku“. Samuti on ta praegu „Imenoolte“ liige, mis on kirjeldustele tuginedes kutseline vigurlennumeeskond ja oluline sõjaväeline eliitüksus. Vaatamata vaenulikkusele kõige teda ohustava suhtes, on ta väga ustav neile, kes on ta lugupidamise ära teeninud. Tal on sõbralik rivaliteet Aususeelemendiga (peamiselt sportlikel võistlustel), ta on lähedane lapsepõlvesõbra Headuselemendiga ning sageli teeb trikke ja lollusi koos Naeruelemendiga. Tema identiteedimärk (lisaks kirjule lakale) on pilv ja vikerkaarevärvi välgunool.

Naer – Naeruelemendi hüüdnimi on Roosa Pirukas, mis pole tema tegelik nimi. Ta olevat pidevalt eriliselt elevil ja rõõmsameelne, mis võib olla või mitte olla seotud märkimisväärse suhkruannusega tema igapäevases toidus. Ridade vahelt lugedes võib ta olla kergelt latatara, sest ta tunneb kõiki ponisid Ponyville’is ja naabruskonnas ning teab neist palju ja põhjalikult. Pealegi mainiti tema võimeid, milleks tema rass ei tohiks olla suuteline, nende hulgas oli midagi teleportatsiooni sarnast, lisaks olevat tal mingisugune ennustamisoskus. Pealegi vihjab ta vahel sündmustele, millest keegi midagi ei tea, ja ta võib rääkida kellegagi, keda kohal pole. Jällegi, ridade vahelt kõlab see nagu vaimuhaigus, kuid Videvikusära keeldus midagi sellist kinnitamast. Nagu ennist mainiti, teab ta iga Ponyville’i elanikku, kuid on eriti lähedane Ustavuselemendiga, kellega koos teeb rahvale nalju ja trikke. Tema identiteedimärk on kolm õhupalli.

Headus – nimi Võbelus räägib enda eest. Teistest pegasustest on ta füüsiliselt nõrgem. Väidetav kiusamine varsaeas on muutnud ta eraklikuks ja ta tunneb end mugavamalt loomade keskel, kelle eest ta hoolitseb. Ta ei hoolitse mitte ainult metsloomade eest, kui see on vajalik, vaid ka kogu Ponyville’i lemmikloomade eest. Tal on võime, mida kirjeldatakse kui „Pilku,“ mida ta kasutab sõnakuulmatute loomade või teiste ponide peal, kui ta on piisavalt vihane. Kui minna täpsemaks, siis Videvikusära kirjelduste järgi tekitab see halvavat hirmu ning mõjutab sihtmärki alluma ta käskudele ja soovidele. Ta on Lojaalsuseelemendi lapsepõlvesõber ja Lahkuseelemendi lähedane sõber. Tema identiteedimärk on kolm liblikat.

Lahkus – leidsin, et on pisut irooniline, et tema nimi on Haruldus, kuid see võib olla mu inimliku künismi vili. Ta on peenete aksessuaaride ja riiete õmbleja Ponyville’is. Pealegi on tal oskus otsida kalliskive. Ta peab end kuuluvaks eliidi hulka, räägib ja käitub vastavalt ning naudib teiste tähelepanu. Kui hakkasin vihjama nartsissismi märkidele, sain kõvasti vastuväiteid lugude näol, kus ta olevat valmis end teiste heaks ohvriks tooma. Tal on sõbralik vaenuseis Aususeelemendiga, kus tema arvab, et Õunarüüp on tahumatu mats, Õunarüüp aga arvab vastu, et Haruldus on liiga snoob. Pealegi on ta Headuseelemendi lähedane sõber.

Maagia – selle elemendi kandja pole keegi muu kui Videvikusära ise. Ta on kõigi teiste Elemendikandjate sõber, samuti tuttav paljude Ponyville’i elanikega, kuna on sealne raamatukoguhoidja. Samuti väidab ta olevat end printsess Celestia isiklik õpilane ja printsess Luna – ilmselt surematulähedase kaasvalitseja – lähedane sõber. Pealegi on ta vend tähtis sõjaväelane, kes on abielus printsess Cadance’iga, kes valitseb naaberrahvast. Arvan, et olen varem maininud, et Frankil võiksid olla mõned huvitavad kommentaarid seoses tema kõrgseltskonnast pärit sõpradega ja peaaegu igaüks Tähetolmu projektist on tunnistajaks mõnele Videvikusära neuroosile. Vaatamata ta vigadele, on ta püüdlik ja pühendunud õppija ning tal on muljetavaldav mälu. Pealegi peab ta enese maagilisi oskusi enese õppija-olemuse tulemiks. Tema identiteedimärk on suur täht, mis on ümbritsetud viiest väiksemast tähest.

Mis teeb asja huvitavamaks Elementide vahel, on see, et tundub, et nad kõik on omavahel seotud. Läbi juhuse, kaugeleulatuva ennustuse või saatuse on elementide füüsiline olemus (mida on kirjeldatud kui juveele, kaelakeed) otseselt seotud kandjate identiteedimärgiga. Kuna Elemendid ise on üle tuhande aasta vanad, on äärmiselt ebatõenäoline, et nad on meisterdatud ette nende kandjate jaoks tuhat aastat tulevikus. Jääb kaks võimalust: kas elementide identiteedimärgid on eelnevalt kindlaks määratud ja kuue isiku elud on mõjutatud, muutmaks neid uuteks Elemendikandjateks, või siis elementide füüsilised kujud muudavad ise välimust, sobitumaks nende uute kandjatega.

Iseseisvalt need elemendid ei toimi, nad on lihtsad kaelaehted. Isegi kui nad on kõik koos, kuid Elemendikandjad ei ole õiged, siis nad ei tööta samti. Kui aga tingimused on täidetud, on neil suur mõju. Korrates Videvikusära juttu, kasutati Elemente tuhande aasta eest Luna Kuule pagendamisel ja enne seda Ebakõla kivistamiseks. Hiljuti kasutati neid Ebakõla kivist vabastamiseks, kes seejärel keeldus allumast, kui teda püüti ümber kasvatada. Ehkki mul pole hääleõigust, pean ma Ebakõla vabastamise otsust küsitavaks. Kui ta oli nii halb, nagu teda kirjeldatud on, jätnuks mina ta igavesti aiapäkapikuks, kuid see on juba teemast väljas.

Vahetult enne teist kivistamist suutis Ebakõla vältida elementide kasutamist, demoraliseerides Elemendikandjaid. Kui küsiti selle demoraliseerimise olemuse kohta, selgitas ta, et nad sunniti käituma vastupidiselt oma olemusele. Lahkus pööras ahneks, Headus julmaks ja nii edasi. Pärast lühikest seletust (Videvikusära oli seda lugu korrates mõistagi ettevaatlik) paisits, et Ebakõlal oli ainuomane võime rünnata ohvri uskumusi verbaalselt, kuniks ta suudab mõjutada ohvrit selles suunas, kuhu tahab. Ainus protsess, mis seda tagasi võis keerata, oli mingit sorti Videvikusära maagia, mis sarnanes kognitiivse lähtestamisega Ebakõla rünnaku eelsesse aega. Ehkki Ebakõla ise on põnev, ei ole ta käesolevas teemas peamine.

Kuna Elemendid toimivad ainult koos nendega, kel on vajalikud voorused, ja kui kandjad on teineteise lähedal, annab see huvitavad tõendid hüpoteesi kohta, et Videvikusära rass on tervikuna passiivselt empaatiline või selgeltnägev. Oleks mõistlik, et nad valmistaksid oma riistad millegi tegemiseks sellised, mis vastaksid nende loomulikule füsioloogiale ja psühholoogiale. Lõppude lõpuks meie, inimesed, teeme kõike eeldusel, et meil on sõrmed. See on meie jaoks nii elementaarne, et ei oska ette kujutada teisi, kes kasutavad asju kuidagi muul moel. (Muidugi on olemas erandid puuetega inimeste näol.)

Kui selgitasin seda hüpoteesi Joelile, meenutas ta ühte paljudest liikidest, keda Videvikusära mainis esimestes intervjuudes: libalased. Kujumuutjad-emotsioonivampiirid maalis Videvikusära meie ette. Videvikusära rääkis korduvalt, et sõprusel ja teatud emotsioonidel on tema kodus eriline vägi, seega ei olegi väga ebatõenäoline sellise parasiitliku organismi olemasolu, kes on kohastunud sellist väge omastama. Pealegi meenutas Joel, et Videvikusära oli äärmiselt vastumeelne rääkima libalastest, ja ta oletas, et see tuleb isiklikust halvast kogemusest ühega neist. Kui see on nii, siis loodan, et ta hakkab meid kunagi piisavalt usaldama, et ta lõpuks räägib libalastest rohkem.

(Täienduse lõpp)

Teine maagiline ese, millest Videvikusära rääkis, oli Alikorni amulett. Ta kirjeldab seda kui kolmnurkset kaelaehet rubiiniga keskel ning stiliseeritud tiibade ja sarvega peaga ülaosas. See suurendab kandja maagilisi võimeid, vähendades samal ajal kandja meelerahu. Seda ei saa kaelast ära võtta keegi muu kui see, kes seda kannab.

(Ngo täiendus)

Kuigi meil on vaid Videvikusära isikliku kogemuse kirjeldus, kahtlustan ma, et amulett suhtleb kuidagi sarvesagaraga (pole hetkel paremat terminit), ükssarviku ajuosaga, võimaldades suuremat energiatarbimist ja kontrollimist, mis lõpuks põhjustab vaimse seisundi halvenemist. Ausalt öeldes kõlab see nagu mingi neetud ese tänapäeva videomängudes.

(Täienduse lõpp)

Kolmandat maagilist eset nimetatakse Kristallsüdameks. Nimi on selle täpne kirjeldus ja seda hoitakse Kristallimpeeriumi keskel. Seda kirjeldatakse kui ühe piirkonnna elanike emotsionaalset keset. See piirkond oli alistatud „Sünge“ poolt, kel õnnestus kristall võtta ja ära peita. Sünge sai lõpuks lüüa, süda leiti üles ja printsess Cadance kasutas seda.

(Ngo täiendus)

Ja siin on meil veel rohkem tõendeid, mis toetavad hüpoteese, mida praegu keedame. Kui selle liigi emotsioonide jõude võib koondada sellisesse mahutisse nagu see Kristallsüda ja nad võivad võimenduda Cadance’i abiga, kujutan ette, et see võib olla tugev trumpkaart. Eriti siis, kui poliitiline rivaal, nagu see Sünge, otsustab taas areenile tulla.

Cadance tundub olevat üha rohkem ja rohkem neist kolmest mainitud printsessist kõige ohtlikum, eriti koos selle Kristallsüdamega.

Märkimist väärib, et Cadance’i identiteedimärk on hämmastavalt sarnane Kristallsüdame enesega. Täpselt nagu Elementidel ja Elemendikandjatel. Selline asi ei saa olla juhus.

(Täienduse lõpp)

Viimane maagiline ese, millest Videvikusära rääkis, on komplekt neljast esemest, mida nimetatakse Ristikulehtedeks. Väidetavalt kandis seda kodusõja ajal ükssarvikute juht, kel nimeks Kaval Ristik. Kodusõda toimus Videvikusära liigi kolme peamise rassi vahel. Kuigi ma ei pea vajalikuks neid siia märkmetesse lisada, sest teave neist esemeist pole väga täiuslik, oli nendega seoses üks tähtis nüanss, millest Videvikusära rääkis ja mis äratas minu tähelepanu.

Arvatavalt tehti need Ristikulehed mineraalist, mida tunti arkaniidi nime all. Sellel mineraalil on tähelepanuväärne võime võimendada ja salvestada maagilist väge, mis on talle peale lausutud. Selle kasutamine keelati pärast kodusõda seadusega ja kõik selle mineraali varud hävitati hea tahte märgiks, loomaks rahu teiste rassidega. Ilmselt olid kodusõja ajal üksssarvik-sõdurid palju väetimad nende maa-tüüpi liigikaaslastest ning neil puudus pegasuste kiirus ja võime ilma kontrollida, aga arkaniidi abil täiustatud ükssarvikud võisid olla võrreldavad supersõduritega.

Kuna pole võimalik teada saada, misasi see arkaniit Maa standardite järgi on, võtsin ma selle dr.Vahleni juures teemaks ja me oleme kokku leppinud, et järgmistel katsetel tuleb proovida keemilisi elemente, selgitamaks, milline neist on arkaniit ja kas me saame seda kasutada. Kui me koos Videvikusära abiga saaksime seda kasutada, loomaks seljaskantavat varustust, mis varjab kandjat müürilille loitsu mõjuga, olen üsna kindel, et suudame inimohvreid meie operatsioonidel tuntavalt vähendada. Kurat võtaks, kui see oleks midagi naeruväärselt tavalist, nagu näiteks alumiinium, ja loitsu mõju sellel oleks püsiv, me saaksime sellega XCOM-i rajatise väljastpoolt piirata ja ise palju sagedamini õues käia.

Sissekandele on lisatud üksikasjalikum loend ja kirjeldused esemetest, millest Videvikusära rääkis, ja illustratsioonid enamikust nendest.

Lõpuks arvan ma, et see tuli hästi välja, vaatamata verbaalsele nahatäiele, mida kõik Bradfordilt said. Loodame peatsele läbimurdele meie kõigi, eriti Videvikusära huvides.

KIRJE LÕPP

--

PROJEKT: Tähetolm

TEEMA: Füüsika

KATSE JUHATAJA: dr Moira Vahlen

Lisatud failid: video subjektist näitamas hiljuti avastatud võimeid, dr Vahleni isiklikud märkmed.

Järgnevad isiklikud märkmed:

UUS KIRJE: 17:00, 28.04.2015

Pärast operatsiooni „Vaikne Vihm“ avastati, et subjektil on rohkem võimeid kui uskusime. Veelgi enam, need võimed on suutelised muutma inimeste taju objektide ja teiste inimeste suhtes ning see on juba ohtlik, kui räägime tulnukate võimetest. Hetkel, mil need võimed avastati, käskisin korraldada Tähetolmu laborite ja XCOM-i rajatise turvavideote täieliku ülevaatamise. Kuigi ei leitud märke, et subjekt oleks seda võimet seni kasutanud oma elupaiga piirest põgenemiseks, on subjektil kalduvus saavutada oma eesmärke tõendeid jätmata.

Subjektiga katsetamist lükkas edasi peamiselt tõendite kogumine teemaksoleva võime kohta ja Vaikse Vihma operatsiooni käigus toodud seadme uurimine.

Subjekt nimetab võimet müürililleks ja nagu nimi ütleb, muudab see sihtmärgi tähelepandamatuks.

Nähtavust on vaja võime aktiveerimiseks, aga mitte hoidmiseks.

Võime püsib seni, kuni allikas (subjekt) hoiab seda aktiivsena. Kui seda aktiivselt ei hoita, hakkab tunni jooksul mõju vähenema ja kolme tunni möödudes see kaob.

Objektid selle mõju all ei ole teistele märgatavad. Tingimused ja erandid on järgnevad:

i. Kui vaatleja näeb objekti, millele mõju pannakse, siis võime teda ei mõjuta.

ii. Kui vaatleja näeb mitut sarnast objekti, millest vaid üks on mõjutatud, siis selle objekti olemasolu võidakse küll märgata, kuid mõjutatud objekti ei saa grupi sees eristada ega tähele panna. Komandör Bradford teatas sellest nähtusest esimesena ja seda korrati laboritingimustes reamees Jenkinsi peal.

iii. Kui mõjutatud objekt äratab ise tähelepanu, näiteks räägib või puudutab vaatlejat, siis mõju katkeb. Helid, mis polnud äratuntavalt mõjutatud objektiga seotud, olid erand ja neid ei kuuldud. (Katsetati hääle äratundmist, plaksutamist ja teisi müraallikaid.)

iv. Lõhnataju see võime ei mõjuta ning kui lõhn on piisavalt tugev ja äratuntav, võib mõju katkeda.

v. Kui vaatlejad vaatasid mõjutatud objekte läbi elektroonilise vahendi (kaamera), siis need pole võime poolt mõjutatavad.

vi. Katsetatud elektroonilised turvaseadmed pole võime poolt mõjutatavad. Proovitud sai turvakaameraid, liikumisandureid, laserandureid ning võrkkesta- ja sõrmejäljeskannereid.

1. Seda tuleb uuesti katsetada, kui meil õnnestub püüda elus lendaja. Kuna lendajatel on silmade asemel keerulised mehaanilised asendajad, ei saa tagada, et võime mõjub lendajatele.

d. Vaatlejaid kontrolliti kohe pärast katseid või katsete ajal ja kontroll ei tuvastanud mingit ebanormaalset ajutegevust, isegi mitte neil, kes olid mõju all Vaikse Vihma operatsiooni ajal, kus ei teatatud ühestki probleemist ega käitumise muutumisest.

Subjekti teine võime kandis nime „tahan-vajan“. See oli „müürilille“ vastand ja tegi objekti väga märgatavaks.

a. Võime aktiveerimiseks on vaja nähtavust. Ei vaja edasist hoidmist, kuna mõju kestust saab määrata.

b.Objektid selle mõju all on vaatlejaile väga märgatavad, vaatlejad on sunnitud asja endale võtma ja hoidma seda teiste eest.

i. Selle katse vaatlejaiks olid hiired, kuna subjekt keeldus kasutamast võimet inimeste peal.

ii. Sõltumata sellest, kas katsealune vaatab objekti enne või pärast mõju lisamist, kõik nad käitusid ühtemoodi.

iii.Kõiki teisi objekte eiratakse mõju all oleva objekti kasuks.

iv. Vaatlejad, kes vaatavad objekti läbi elektroonilise meedia, näiteks kaamera, ei ole mõjutatud.

c. Selle võime katsetused lakkasid vajaduse tõttu ... subjekti lohutada.

Plaanis on „müürilille“ laiaulatuslikumad katsetused ja me püüame uuesti tegeleda ka teise võimega, kui see saab võimalikuks.

Siinkohal lisan isikliku mõtte: Ma ju ütlesin! See on selge mentaalne manipulatsioon! Kui taju on võimalik mõjutada võime abil, nagu see, siis mida veel saaks niimoodi mõjutada? Vaatasin üle dr. Millsi ja dr. Ngo märkmed ning ka Videvikusära ise tunnistab, et siin on vaimse manipulatsiooni pretsedent. Valitseja, kes võib manipuleerida emotsioonidega? Isik, kes võib sundida käitumist muutuma? Videvikusära on kas naeruväärselt naiivne, kui usub, et need võimed on nii healoomulised, nagu ta kirjeldab, või ta varjab midagi. Subjekt ise võib manipuleerida ümbritsevate tajuga, kui ta tahab; need viimati avastatud võimed kinnitavad minu veendumust, et see projekt on muutumas ohuks XCOM-ile nii kaua, kui sel on lubatud jätkuda.

Siiski, mind on kästud ja katsed jätkuvad, kuni on saavutatud olulisi läbimurdeid või me kõik sureme selle koletise ja ta liitlaste kapjade läbi või tapame teineteist tema tahtmisel.

Rääkides läbimurdest, on plaanis kasutada ja proovida mitmesuguseid materjale, leidmaks Maa ekvivalenti materjalile, mida subjekt nimetab arkaniidiks. Kui me saavutame neis katsetes läbimurde, saame kasutada isendi võimeid XCOM-i projekti kasuks. Kui neid võimeid saaks säilitada ja hoida mingis aines, saaksime paremaid tulemusi nende tuvastamisel ja mõjude mõõtmisel. Kui me saavutame viimaks progressi, siis pole subjekt meie teadustöös enam vajalik.

Teise kommentaari andis Joel, et arutada praktilisi rakendusi sellele võimele, kui me suudame seda kunstlikult paljundada. Tema soovitus kasutada seda osa sõdurite standardvarustuses oli praktiline, kuid mitte eriti loominguline. Rasked jalaväeliikurid (või SHIV-id, nagu Shen neid nimetab) olid oma esimesel missioonil suurepärased, kuid kõik kolm said lõpuks raskeid kahjustusi ega pruugi olla kasutatavad veel kaks nädalat. Kui seda „müürilille“ saaks rakendada SHIV-ide peal, siis see likvideeriks nende silmatorkaivama nõrkuse: müra. Professionaalse operaatori juhitud SHIV võib hästi täita ülesandeid, mis inimestele on liialt ohtlikud, kuid kõik see müra, mida see masin tekitab, kombineerituna ta kõrgevõitu profiiliga muudab ta liiga kohmakaks missioonidel, kus vajalik on diskreetsus.

Teine rakendus, mis kohe pähe tuleb, on kasutada seda meie Skyrangeritel. Kuigi neil juba on radarile raskestiavastatav profiil ja soojusjälje hajutamine, hoidumaks enamikest konventsionaalsetest avastamismeetoditest, on nad ikka paigaltstardiga lennukid, mis tihti maanduvad rahvarikkas linnakeskkonnas. See tähendab kahjuks pilte ja videoid Skyrangeritest ja meie sõduritest lahinguväljal ning tõmbab meie organisatsioonile tähelepanu, mida meil kindlasti vaja ei ole. Kui seda võimet kasutada Skyrangeritel, võime luua lennuki, mis on ka päriselt raskestiavastatav, ning see võib oluliselt vähendada meie operatsioonide märgatavust ja tähelepanu.

Seda saaks rakendada ka meie hävitajatel, mis, ma kahtlustan, võib drastiliselt tõsta nende edu ja vastupidavust tulnukate ülekaalukate masinate vastu.

Loomulikult sõltuvad need võimalused meie võimest murda lahti saladused, mida see subjekt varjab. Me oleme lähedal, ma tunnen seda.

Ja kuna subjekt on otsustanud olla nii abivalmis, olen otsustanud lasta tal assisteerida katsetel, kus kasutame teisi ressursse, mis saadud operatsioonil „Vaikne vihm“. Subjekti demonstreeritud võimed võimaldavad taas üles võtta uurimisvaldkondi, mida oleme pidanud surnuks või perspektiivituks.

Kui subjekti soovimatus näidata oma uusi võimeid takistab läbimurret selles valdkonnas, siis võime kasutada juba näidatud võimeid, saavutamaks progressi teistes valdkondades.

KIRJE LÕPP